ביהמ"ש: הוט הטעתה צרכנים במודעות פרסומת

שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה דבורה עטר הטילה קנס בגובה 85.000 ₪ על חברת הוט לאחר שהורשעה בהטעיית צרכנים.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד באדר תשע"א

שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה דבורה עטר הטילה קנס בגובה 85.000 ₪ על חברת הוט לאחר שהורשעה במסגרת עסקת טיעון בעבירות על חוק הגנת הצרכן.

פסק הדין מתייחס להטעיה מקיץ  2005, אז פרסמה חברת הוט מודעה בעיתון ידיעות אחרונות בה הודיעה לצרכנים על מבצע שהיא מקיימת. באותיות הקטנות בשולי המודעה הפרסומית הובטח לצרכנים, מצטרפים חדשים, לקבל במסגרת העסקה ולמשך 24 חודשים הטבה של ספק אינטרנט חינם.

בסמוך לכך פרסמה חברה מודעה נוספת בעיתון תל אביב על מבצע שהיא מקיימת, תנאי המבצע כפי שפורסם  במודעה חלו הן על מצטרפים חדשים והן על לקוחות קיימים. לצרכנים המצטרפים למבצע למשך 24 חודשים הובטח לקבל במסגרת העסקה הטבה של  מנוי אחד לאחת הקבוצות לעונת המשחקים 2005/6.

לצרכן שהיה כבר מנוי בהוט שביקש להצטרף למבצעים הנ"ל שראה בעיתונים נאמר כי מבצע ספק אינטרנט חינם חל על צרכנים שהינם מצטרפים חדשים בלבד ואילו הצרכן במקרה זה חידש את המינוי.

לגבי מבצע כדורגל נטען שאפשר להחליף את ההטבה שקיבל בהטבה של מינוי לכדורגל כמחווה בלבד, אבל בשום אופן אי אפשר לקבל שתי הטבות כי המדובר במבצעים שונים ובמסלולים שונים.

מבדיקת המודעה על ידי התמ"ת  עלה כי צרכן סביר ורגיל עלול היה להבין משתי המודעות שהוא זכאי לקבל את ההטבות המובטחות. לפיכך, מעשה או מחדל המונע את קבלת ההטבה עלול להטעותו. 

עוד עלה מבדיקת משרד התמ"ת  כי לא נאמר במודעות דבר באשר להיעדר אפשרות לכפל מבצעים במסגרת עסקה אחת, ואף לא דובר על אפשרות שתהיה התנגשות בין מבצעים שונים ו/או מצב של היעדר אפשרות לקבל את ההטבות השונות במסגרת עסקה אחת.

עוד נמצא, כי חברת הוט נמנעה מגילוי כל הפרטים וההגבלות לצרכניה הן במודעות עצמן, והן בשרות הלקוחות בעת קשירת העסקאות עם הצרכנים, ושהוט נהגה בחוסר תום לב ולא קיימה את חובת הגילוי המוטלת עליה בחוק ולפי תכליתו, וכי  ההטעיה בעניין של קבלת הטבות הנלוות לעסקה מהווה הטעיה במחיר העסקה ומרכיביה.

בית  המשפט הדגיש, כי קיימת חשיבות לשמירה על זכויותיו של הצרכן, ולהימנע מכל מעשה ומחדל שיש בו כדי להטעותו בפרסום.  מכך, גם נגזר הצורך בהשתת ענישה שיהא בה כדי להעביר מסר בדבר החשיבות ולהרתיע לבל יבוצעו המעשים.

התובעת עו"ד טלי קינן הדגישה בפני בית המשפט שמדובר בעבירות  שקשה לאתרן ולגלותן ללא ערנות ודיווח מצד הצרכנים.