מעריב: איננו יכולים להחזיר החוב לבנק הפועלים

מעריב אחזקות הודיעה לבורסה, כי אין לה מקורות מיידיים שיאפשרו לה להחזיר חוב אותו היא חייבת להשיב מיידית לטענת בנק הפועלים.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ז באדר תשע"א

מעריב יפצה
מעריב יפצה
פלאש 90

מעריב אחזקות הודיעה לבורסה, כי אין לה מקורות מיידיים שיאפשרו לה להחזיר חוב אותו היא חייבת להשיב מיידית לטענת בנק הפועלים.

בהודעה שהעבירה החברה לבורסה נמסר, כי "החברה פועלת במספר מישורים לרבות ניהול מגעים עם בנק הפועלים בנושא ההפרות הנטענות על ידו".

ב- 1 במרץ 2011 התקבל במעריב אחזקות מכתב מבנק הפועלים בע"מ, שהינו הבנק המממן העיקרי של החברה הבת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, על פיו החברה והחברה הבת, אינן עומדות בהתחייבויותיהן כלפי הבנק

בנוסף טען בנק הפועלים, כי החברה הבת לא עמדה בהתחייבויותיה להחזר הלוואה בסך של 106,417,000 ש"ח ולא פרעה את ההלוואה במועד שנקבע

בנק הפועלים הודיע לחברה כי עליה להסדיר את ההפרות הנטענות על ידו בתוך 7 ימים ממועד מכתבו. במעריב מציינים כי יש להם טענות נגדיות וכי יפעלו לכניסה למו"מ על הטענות השונות.