ח"כ טלב א-סאנע: "זה לא חוק - זה זבל"

ח"כ טלב א-סאנע (רע"ם-תע"ל) הוצא מוועדת החוקה של הכנסת שדנה בהצעת החוק להעניש בתי ספר שפועלים נגד מדינת ישראל.

חזקי ברוך , ח' באדר ב תשע"א

ח"כ א-סאנע הוצא מוועדת החוקה

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסודות התקציב-הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה של ח"כ אלכס מילר ודוד רותם.
 
החוק אוסר על גופים ממשלתיים ועל תאגידים הזוכים למימון ממשלתי, לארגן או לממן פעילויות שיש בהן כדי לערער את יסודות המדינה ולסתור את ערכיה הבסיסיים. כ"כ ייאסר מימון פעילויות שיש בהן משום שלילת קיומה של מדינת ישראל, כמדינתו של העם היהודי.
 
שר האוצר יוסמך לקנוס רשויות ותאגידים שיתמכו ויממנו אירועים לציון יום העצמאות, או יום הקמת המדינה, כיום אבל. וכן תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור, של אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל, הסתה לגזענות, או לאלימות. פגיעה בכבוד דגל או סמל המדינה.
 
השר יפעיל את סמכותו, עפ"י המלצות צוות שימנה. בצוות יהיו חברים נציגי משרדי האוצר, המשפטים והמשרד נותן התקציב. שר האוצר יקנוס את הגוף המממן, בסכום השווה לפי 3 מההוצאה שהוציא הגוף, בגין הפעולות האסורות המנויות בחוק.

ח"כ אלכס מילר אמר "במקום שהרשות תשתמש בתקציבים שקיבלה על מנת לחזק את האמהות החד הורית, או הילד בסיכון, ראש העיר משתמש בתקציבים לקידום האג'נדה האישית שלו. יש גבול, כמה אפשר לנצל את הדמוקרטיה בישראל ולפגוע בכל דבר מהותי שבמדינה. יש רשויות שמשתמשות בתקציבים שהועברו להם למטרות חברתיות, להפיק עצרת המציינת את יום הנכבה. יש גבול לציניות".

ח"כ טאלב אסאנע אמר "שנים אנחנו מבקשים ממדינת ישראל שתכיר בנכבה והנה קיבלנו הכרה על דרך השלילה. הנכבה לא פחות חמורה מחורבן בית ראשון ושני ואני לא שמעתי שהרומים מנעו מהיהודים להתאבל בכל מקום.  תנו לנו את הזכות הבסיסית להזדהות עם האבל שלנו. יש גבול למידת ההתערבות של האנשים ברגשות שלהם ולהעלות על נס את הכאב שלהם.  הנכבה היא אבל על כפר שנהרס ואבא שנהרג. החוק הזה הוא חוק עלוב שמצביע על חולשה ופחדנות. עם שיש לו את עוצמה, לא צריך לפחד מלהתמודד עם כאבו של עם אחר. תכף תביא חוק שהשמש זורחת ממערב. השמש תמשיך לזרוח ממזרח והנכבה תמשיך להיות יום אבל".