"בג"ץ מנתק את המדינה מהיהדות"

הרב ד"ר שיין השתתף במושב "בג"ץ גוש קטיף" והוא קובע כי יש רשויות שפועלות נגד יהדותו של העם.

יוני קמפינסקי , י"א באדר ב תשע"א

הרב ד"ר חיים שיין
הרב ד"ר חיים שיין
יוני קמפינסקי