כשלים כספיים ותפקודיים בתחנות כיבוי בב"ש

דו"ח של ועדת חקירה לבחינת תפקוד איגוד ערים לכבאות באר שבע, הוגש השבוע לשר אהרונוביץ'. על פי הדו"ח ישנם כשלים כספיים ומבצעיים.

אבי חיים , ט"ו באדר ב תשע"א

כבאית. אילוסטרציה
כבאית. אילוסטרציה
פלאש 90

ועדת חקירה לבחינת תפקוד איגוד ערים לכבאות באר שבע, פירסמה את הדו"ח בנושא מצב הכבאות בבאר שבע. על פי הדו"ח האיגוד כשל כספית, מבצעית ותפקודית, "מדובר בדיני נפשות של ממש", נכתב בדו"ח,שהוגש השבוע לשר לביטחון הפנים ח"כ יצחק אהרונוביץ' ולמנכ"ל משרדו יעקב גנות.

בתאריך ה-1/9/2010 מונתה ועדה שתיבחן את התנהלות איגוד ערים, איזור באר שבע, הסובל בשנים האחרונות מבעיות ניהול, חוסרים בתקציב, סכסוכים בקרב חברי האיגוד ובין הרשויות המרכיבות אותו וכן בין עובדי האיגוד לחבריו, מועצת האיגוד והדרג הפיקודי והניהולי. כאשר מצב זה הביא לתפקוד לקוי ולחשש לסיכון חיי אדם בשל כך.

עם סיום הבדיקה המליצה הוועדה לפזר את מועצת איגוד ערים לכבאות באר שבע ולמנות וועדה בת חמישה חברים למילוי תפקידי מועצת האיגוד. עוד קבעה הוועדה כי איגוד ערים לכבאות באר שבע זקוק בדחיפות לשיקום לאור הכשלים במישור התפקודי, המבצעי, הכספי והארגוני, בו הוא שרוי.

עוד מצאה הוועדה שורה של כשלים בנושאים כגון: כוח אדם, כשל תפקודי ומבצעי תוך סיכון חיי אדם. גם חלק מכלי הרכב המבצעיים נמצאו במצב טכני בעייתי וחלקם בני 20 שנה ויותר.

הוועדה בדקה גם את נושא הקשר והמחשוב ובנושא זה נמצא כי המצב הקיים אינו עונה על הדרישות המבצעיות ויש לשדרג את מערך הקשר והמחשוב ולהביאו לרמה מבצעית ותפקודית הולמת. כך גם לגבי תחנות הכיבוי שנמצאו ישנות וזקוקות לשיפוץ ובינוי משמעותי.

לסיכום, קבעה הוועדה כי איגוד הערים אינו ממלא כיום את תפקידיו וכי רק שינוי מערכתי כולל בעלי ניסיון ומומחיות בתחום הכבאות וההצלה, יעלו את האיגוד על מסלול של ריפוי ותפקוד תקין. "מדובר בדיני נפשות של ממש" קבעה הוועדה וקראה לבעלי הסמכות לעשות שימוש בסמכותם לצורך כך וככל המוקדם- כן ייטב.