הקלות בתמ"א 38

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה על מתן שורה של הקלות בתמ"א 38 במטרה לעודד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

שלמה פיוטרקובסקי , א' בניסן תשע"א

רעידת אדמה
רעידת אדמה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מנכ"ל משרד הפנים בפועל, ד"ר שוקי אמרני, החליטה על מתן שורה של הקלות בתמ"א 38 הכוללות בין היתר :תוספת זכויות בנייה של קומות נוספות ואפשרות למתן זכויות בנייה במגרש אחר בתמורה לחיזוק מבנים שטעונים חיזוק, זאת במטרה לעודד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

במסגרת חיזוק מבנים שאינם עמידים בפני רעידות אדמה יינתנו זכויות בנייה לתוספת של עד שתיים וחצי קומות, למעט אזורי ביקוש ברשויות מקומיות בדירוג 8 ומעלה במדד הסוציו אקונומי במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בהן יוגדלו זכויות הבנייה עד לקומה וחצי בלבד. בנוסף הוחלט לפרט בתמ"א 38 את התנאים ההנדסיים שיבטיחו את עמידות המבנה המחוזק מכוח התמ"א בדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ובכלל זה הגדרת תנאי סף הנדסיים להגשת בקשה להיתר מכוח התמ"א והגדרה מראש של הגבלות עקב סיכון הנדסי.

כמו כן הוחלט לאפשר קידום תכניות למתן זכויות במגרש שלא טעון חיזוק בתמורה לחיזוק של מבנים שטעונים חיזוק. הסמכות למתן הזכויות יהיו ביד מוסד התכנון האחראי על הנושא.

עד כה ניתן היה לחזק מבנה שנבנה לפני שנת 1980 ולקבל בתמורה זכויות לתוספת בנייה של קומה אחת: באמצעות תוספת קומה עליונה, סגירת קומת עמודים מפולשת או תוספת אגף לבניין. כעת יתווספו לזכויות אלה קומה וחצי נוספת והעברת זכויות.

מנכ"ל משרד הפנים בפועל, ד"ר שוקי אמרני, אמר כי משרד הפנים מעוניין לעודד את השימוש בתמ"א 38 לצורך חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, אולם יש לזכור כי תמ"א 38 הינה רק כלי אחד מתוך מערך של צעדים שישלימו את התוכנית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

משרד הפנים חוזר ומדגיש את הצורך בתמרוץ כלכלי באמצעות מענקים והלוואות בכדי לענות על הצורך בחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה באזורי פריפריה רגישים ססמית, בהם הביקוש ליחידות דיור הינו נמוך. המועצה הדגישה את הצורך בפיתוח כלים משלימים וחלופיים לכלים תכנוניים עבור אזורים ומבנים אשר אינם בעלי פוטנציאל לחיזוק לפי תמ"א 38. המועצה הארצית קוראת למשרדי הממשלה הרלוונטיים האחראיים להיערכות לרעידות אדמה לפעול בנושא ללא דיחוי.