האישה הכניסה כלבים, הבעל דורש גירושין

גבר מפתח תקווה הגיש תביעת גירושין לאחר שאשתו החליטה לגדל זוג כלבים בביתם ואף הכניסה אותם למיטתם הזוגית.

בני משה , י"ז בניסן תשע"א

הכלבים יוליוס וקורני
הכלבים יוליוס וקורני
צילום: משרד החקלאות

בית-הדין הרבני האזורי בפתח-תקווה  הטיל עיקול על שתי דירות המצויות בבעלותם של בני-זוג, בפתח-תקווה ואסר על האישה בצו מניעה זמני, מלבצע כל פעולת מכירה של דירות אלה לצד שלישי.

הבעל, שהינו מהנדס בניין במקצועו, הגיש לבית הדין הרבני בפתח תקווה, באמצעות עורכי-דינו, חיים שטנגר וגיא הלוי, תביעת גירושין נגד אשתו. בתביעתו טען הבעל, כי אשתו, שהינה מורה לספורט באחד מבתי הספר שבעיר, חולקת מיטתה עם שני כלבים מסוג "לברדור" ו"פקינז" והיא מסרבת לדרישתו להוציא שני כלבים אלה, אל מחוץ למיטתם הזוגית של בני הזוג.

בתביעת הגירושין טוען הבעל, כי לאחר ששב ארצה משהות ארוכה לצרכי עבודה בחו"ל, התברר לו שבתקופת העדרו מן הארץ מילאו שני הכלבים את מקומו במיטתם המשותפת וכי לאחר שדרש מאשתו לסלק את הכלבים, הוא זומן לפגישה במשרד של עורך-דינה של האישה שהודיע לו שמכאן ואילך עליו לממן כל הוצאותיה של אשתו וכי עד מהרה יביא הוא אותו למצב של פשיטת רגל וחדלות פירעון.

בתביעת הגירושין מציין הבעל, כי האישה כרוכה אחר שני כלביה והם כרוכים אחריה. מאז שובו ארצה גילה הבעל כי שני הכלבים ישנים במיטתו ולכן דינה כדין מורדת לכל דבר. במצב דברים זה תובע הבעל, כי לאור "מעשי הכיעור" הנטענים של האישה ומרידתה בו, הרי דין הוא שהאישה תצא מחיי נישואיה עמו ויינתן לו גט פיטורין ממנה כדת משה וישראל.

בתביעת הגירושין כרך הבעל ענייני רכוש, מדור מזונות אשתו ובתו וכן ענייני החזקה ומשמורת על קטינים והסדרי ראייתם תוך שהוא עותר לכך, כי עורכי-דינו, שטנגר והלוי, ימונו ככונסי נכסים של שתי הדירות המצויות בבעלות בני הזוג בעיר, לצורך מכירתן וחלוקת כספי מכירת תמורת דירות אלה.

טרם הוגש כתב-הגנה בתביעת גירושין זו ובית הדין הרבני בפתח-תקווה ביקש תגובת האישה לבקשת הבעל לעקל כספי השכרת הדירה השנייה המצויה בבעלות משותפת של בני הזוג, המושכרת בידי האישה לאחרים והנוהגת ליטול תמורת דמי השכירות מהשכרה זו, לכיסה היא.