בוטל זיכוי פדרמן בשל שביתת הפרקליטים

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את החלטת בית משפט השלום בעיר לזכות את נעם פדרמן מתקיפת שוטר, לאחר שפרקליט לא התייצב עקב השביתה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד בניסן תשע"א

נעם פרדמן
נעם פרדמן

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את החלטת בית משפט השלום בעיר לזכות את נעם פדרמן מתקיפת שוטר, לאחר שפרקליט מטעם המדינה לא התייצב למשפט עקב השביתה.

בית משפט השלום נימק את החלטתו בכך שמדובר באי התייצבות פעם שניה, כשבפעם הראשונה התבקשה דחיה לאור מחלת הפרקליט, ובמועד הדיון השני לא התייצב הפרקליט בשל שביתת הפרקליטים.

על החלטה זו ערערה המדינה, לאחר שלטענתה שגה בית משפט השלום בכך שבחר בזיכוי המשיב חלף דחיית הדיון למועד שלאחר השביתה.

השופטים, יעקב צבן, מרים מזרחי ויורם נעם, קיבלו כאמור את טענת המדינה וביטלו את החלטת בית משפט השלום, תוך שהם מציינים כי "הנמקת בית משפט קמא אינה מבטאת איזון ראוי בין השיקולים הנחוצים לעניין".

"אכן, סעיף 133 לחוק מאפשר זיכוי במצב הדברים שתואר, ואולם, שיקול הדעת שעל בית המשפט להפעיל אמור לאזן בין שורת שיקולים, ולא רק להתחשב בשיקול אי-ההתייצבות. ראשית, יש להתחשב באינטרס הציבורי המצדיק בירור האשמה לגופה, וכן יש לבחון את מידת הפגיעה בנאשם הנגרמת מהדחיה בנסיבות כל מקרה", ציינו השופטים.

לדבריהם, "בחינת אירועי התיק מלמדת, כי המשיב (נעם פדרמן - ש.פ) עצמו גרם לא פעם לעיכוב הדיון. כך, לא התייצב ביום 4.3.2010 , וביום 18.3.2010. בנסיבות אלו, לא ניתן לומר כי דחיית הדיון היתה גורמת לו נזק של ממש".

"בשל אי-עריכת איזון ראוי בין השיקולים הרלבנטיים, אנו מקבלים את הערעור, מבטלים את זיכויו של המשיב ומשיבים את התיק לבירור בית משפט קמא", סיכמו השופטים.