חקלאי גוש קטיף יחלקו לשרים חצאי ירקות

נציגי החקלאים יגישו לשרים ביום ראשון סלסלות עם ירקות לא שלמים, כדי להבהיר כי הפיצויים שקיבלו אינם מאפשרים להקים את העסק מחדש

חגי הוברמן , ט"ו באייר תשע"א

חממות גוש קטיף בפריחתם
חממות גוש קטיף בפריחתם

ביום ראשון הקרוב  שנה לאחר מסקנות וועדת החקירה הממלכתית   תעלה לאישור ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון – פיצוי לפי ערך כינון) ומטרתה- תיקון הפיצוי לבעלי העסקים שנועד לאפשר לכל מי שחפץ בכך, להקים את בית העסק מחדש, ללא כל עלות הכרחית נוספת מצידו.

הישיבה הוקדמה לשעה 9:30 בעקבות ביטול ישיבת הממשלה עקב נסיעת רוה"מ לארה"ב.

בכניסה לישיבת וועדת השרים יחלקו החקלאים לשרים סלסילות עם מיטב הגידולים של חקלאי גוש קטיף כשהם חתוכים (חצי עגבניה, חצי פלפל וכו...) על מנת להמחיש להם כי הפיצויים שקיבלו לא מספיקים על מנת להקים משק חקלאי כפי שהיה להם בגוש קטיף.

כשניסו החקלאים ובעלי העסקים להקים את עסקיהם מחדש לאחר ההתנתקות, מצאו כי הפיצויים שקיבלו על פי השמאות באותה שנה אינם מאפשרים להם לחזור לחיים שהיו להם. כך לדוגמא בעל חנות במרכז המסחרי נווה דקלים מספר: "הייתה לנו חנות לספרים, קלטות וכו' בגודל 30 מ"ר שקנינו לפני 15 שנה במרכז המסחרי בנוו"ד. הפיצוי שקיבלנו על החנות, העברה, ציוד, מלאי וכו' מגיע  לכ- 350,000 ש". בסכום זה איננו מסוגלים לקנות חנות חדשה בגודל זהה במקום אחר ולכן נאלצנו לפתוח עסק דומה במכולה ליד הבית. בתקופה זו ההכנסה נשחקה בעשרות אחוזים עקב המבנה והצורה בה אנו עובדים.

אצל החקלאים הבעיה גוברת כאשר מדובר על חממות, וציוד נלווה שאין לו שוק של 'יד שנייה' ונמנעת מהם האפשרות להקים את החממות מחדש עם הפיצויים שקיבלו.

הצעת התיקון לחוק, שהוגשה על ידי יו"ר הקואליציה זאב אלקין בתיאום עם משרד רוה"מ, קובעת כי וועדה מיוחדת שתדון בתביעות בעלי העסקים והחקלאים תהיה רשאית לפצות בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוק בכוללים בין השאר הפסדים בגין איבוד עונה חקלאית, פגיעה בשוק הלקוחות, הוצאות שהוצאו בעקבות השינויים בקרקע ושיטת ההשקיה ועוד. (מצ"ב התיקון המוצע לחוק).

מקורו של חוק זה, במסקנות וועדת החקירה הממלכתית שקבעה בנושא זה בדו"ח הסופי: "באשר לעסק ממשיך, סבורה הוועדה, כי מן הראוי שגובה הפיצוי שניתן למפונה )לרבות המענקים העסקיים שניתנו לבעל העסק מכוח חוקים שונים (, יאפשר את הקמת העסק במלואו ובגודלו המקורי, באזור הייחוס, וכל זאת, מבלי שתועמס על המפונה כל עלות הכרחית נוספת בהקמת העסק. במסגרת זו, יש להביא בחשבון את כל העלויות הנדרשות להקמת העסק מחדש, לרבות התאמתו לאזור הייחוס - ככל שזו אכן הכרחית לפי חוות דעת מקצועיות -כגון אמצעי חימום או קירור מיוחדים שלא נדרשו בעסק שפעל בשטח המפונה... זוהי חובתה הבסיסית של המדינה שפינתה את העסקים מן האזור המפונה, לאפשר לכל מי שחפץ בכך, להקים את בית העסק מחדש, באזור הייחוס. וזאת ללא כל עלות הכרחית נוספת מצידו".