הצעת חוק למען יוצאי צבא ושירות לאומי

חה"כ חמד עמאר (ישראל ביתנו) עם הצעת חוק המעניקה עדיפות ליוצאי צבא ושירות לאומי בקבלה לעבודה בשירות המדינה.

חזקי ברוך , י"ז באייר תשע"א

ח"כ חמד עמאר
ח"כ חמד עמאר

הצעת חוק של חה"כ חמד עמאר(ישראל ביתנו) קובעת כי תינתן עדיפות בקבלה לעבודה בשירות המדינה, למי שעשה שירות צבאי או שירות לאומי.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – אפליה מתקנת), התש"ע–2009, מדברת על סיטואציה בה שני מועמדים ניגשים למכרז בשירות המדינה, כשהם שקולים בתכונותיהם ובכישוריהם, במצב זה קובעת הצעת החוק כי תינתן עדיפות למי מביניהם שסיים שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי.


חה"כ עמאר אמר "אני מאמין שלאותם צעירים שתרמו רבות למדינה מגיע יותר ממה שאני בא להציע. החוק שלי מדבר על משרות במגזר הציבורי, שהן מקומות עבודה ששייכים מלכתחילה למדינה, ולכן רק טבעי בעיני שתינתן עדיפות לאותם מועמדים שתרמו, מזמנם ומרצם לטובת המדינה.

אני אישית מאמין, שמי שמשרת בצבא ראוי שהמדינה תממן לו את הלימודים, וכן תסייע לו ברכישת הדירה, במימון משכנתא, ועוד, הצעת החוק שלי מדברת רק על חלק קטן ממה שלדעתי המדינה יכולה וצריכה לתת לאותם צעירים, ואני מצפה לתמיכה מלאה מכל קצוות הקשת הפוליטית".