איכות השלטון: להקפיא פיטורי מפקד גל"צ

התנועה לאיכות השלטון דורשת ממבקר המדינה ומהרמטכ"ל לבחון את החלטת שר הביטחון להעביר מתפקידו את מפקד גל"צ, יצחק טוניק.

נתנאל כ"ץ , י"ח באייר תשע"א

יצחק טוניק
יצחק טוניק
צילום: פלאש 90

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, ולרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, בבקשה לבחון מחדש את החלטתו של שר הביטחון אהוד ברק, להעביר מתפקידו את מפקד תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, יצחק טוניק, כפי שעלה מפרסומים בכלי התקשורת.

בתנועה טוענים, כי כפי שעולה מן הפרסומים בכלי התקשורת בנוגע להחלטה זו, עולות שאלות הן ביחס לאופן קבלת ההחלטה והן ביחס לשיקולים אשר עמדו בבסיסה. בנוגע לאופן קבלת ההחלטות עולות שתי טענות מרכזיות: ראשית, לא נמסרה לכאורה לטוניק הודעה על העברתו מהתפקיד בטרם פורסמה ברבים, ובכך נמנעה ממנו זכות הטיעון. שנית, לפי חוות דעת משפטית של אגף כוח אדם בצה"ל, שר הביטחון כלל אינו הגורם המוסמך להעביר מתפקיד את מפקד גלי צה"ל. מדובר באזרח עובד צה"ל שהליך פיטוריו הינו ארוך ומצריך ועדה פריטטית.

בתנועה מוסיפים, כי בנוגע לשיקולים אשר עמדו בבסיס ההחלטה, מתעורר החשש לכאורה כי קבלת ההחלטה נבעה שלא ממניעים ענייניים, מקצועיים ורלוונטיים, אלא משיקולים אישיים. לפי טענות שהועלו בפרסומים, נבעה ההחלטה בין היתר מכך ששר הביטחון לא היה מרוצה מהסיקור שקיבל בגלי צה"ל. טענות נוספות אשר הועלו בפרסומים אלו נוגעות לכך ששר הביטחון ראה במר טוניק גורם העובד בשיתוף עם מר אבי בניהו, דובר צה"ל היוצא, עימו נטען כי שר הביטחון מצוי בסכסוך. מדברים אלו עולה התחושה הבעייתית כי החלטה אשר אמורה להתקבל משיקולים עניינים בלבד, נבעה לאמיתו של דבר משיקולים שאינם מן המניין ושאין להם מקום ביחס לממלאי תפקידים בגוף צבאי.

"לאור כל זאת, מבקשת התנועה להקפיא את מהלך סיום תפקידו של טוניק, וזאת עד לסיום בדיקה בדבר השיקולים אשר ניצבים בבסיס ההחלטה, כמו גם תקינות אופן קבלת ההחלטה", נאמר במכתב למבקר ולגנץ.