מבקר המדינה: להעלות את הסיוע בשכר דירה

מבקר המדינה קורא למשרד השיכון להעלות את הסיוע בשכר דירה לזכאים. בבדיקת המבקר התגלה כי המשרד נהג בסירבול בטיפול בבקשות לסיוע.

, כ' באייר תשע"א

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
פלאש 90

הועדה לביקורת המדינה תדון מחר (רביעי) במדיניות משרד השיכון לסייע לזכאים בשכר דירה – ובגובה הסיוע. זאת בעקבות דו"ח

בביקורתו מציין השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כי "חשוב שהמשרד יבחן את גובה הסיוע בשכר דירה שהוא מעניק לזכאים אל מול השחיקה בערכו הריאלי, וזאת נוכח העלייה הניכרת במחירי השכירות בשוק החופשי. על המשרד להביא בחשבון שהשחיקה בשיעור השתתפות המדינה בשכר דירה לזכאים פוגעת באוכלוסייה חלשה, אוכלוסייה שמפאת משאביה הדלים אינה יכולה לשלם את ההפרש שבין שכר הדירה ובין הסיוע שניתן לה מהמדינה".

כחלק ממדיניות הרווחה של המדינה זכאים חסרי דיור לסיוע בשכר דירה, המוענק ע"י משרד הבינוי והשיכון. תקציב הסיוע בשכר דירה היה בשנה האחרונה כ- 1.285 מיליארד ₪ ובשנת 2010 היו 627 ישובים ברשימת הזכאים. הסיוע ניתן למשפחות וליחידים המתגוררים בדירות בשכירות פרטית ועומדים באמות מידה שקבע המשרד.

בשנים 2001-2009 הלך ופחת בהתמדה מספרם של מקבלי הסיוע בשכר דירה, מכ-195,000 לכ-137,000, מהם כ-74,000 עולים קשישים שהתקיימו מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי וקיבלו את הסיוע באופן ישיר מהמשרד; והיתר כ-63,000 איש, היו זכאים.

בבדיקת המבקר התגלה כי משרד השיכון נהג בסירבול ובבירוקרטיה מיותרת בטיפול בבקשות לסיוע, ואף נהג לדרוש מהפונים דרישות בלתי-סבירות. בשנים 2004-2010 אף חלה עלייה ניכרת בגובה שכר הדירה בגובה דמי השכירות בממוצע ארצי של כ-25%, ובאזור המרכז אף של יותר מ-30%, אך במקביל לא חלה עלייה בשכר הדירה שמסייע המשרד.