המדד המשולב עלה ב-0.2 אחוז

המדד המשולב למצב המשק בחודש אפריל עלה ב-0.2 אחוז ובמצטבר עלה המדד מתחילת השנה ב-1.8 אחוזים.

תגיות: חודש אלול
בני משה , כ' באייר תשע"א

המדד המשולב למצב המשק בחודש אפריל עלה ב-0.2 אחוז ובמצטבר עלה המדד מתחילת השנה ב-1.8 אחוזים. כך נמסר מבנק ישראל.

נתוני המדד מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק. העלייה במדד החודש משקפת עלייה במדד היצור התעשייתי, לצד אי שינוי במדד היבוא והפדיון של מסחר ושירותיים. העלייה במדד קוזזה במקצת עקב הירידות החודש ביצוא הסחורות והשירותיים.

בבנק ישראל מציינים כי מדד חודש מרץ עודכן במקצת כלפי מטה, בעקבות עדכון כלפי מטה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש זה בנתון של מדד יבוא תשומות ליצור.

רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה במרץ בשיעור של 0.2 אחוזים, בהמשך לעליה של 1.7 אחוזים בפברואר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים נותר במרץ ללא שינוי לאחר עליה של 0.6 אחוזים בחודש פברואר. מדד יצוא השירותים ירד באפריל בשיעור של 4.2 אחוזים לאחר עליה של 11.4 אחוזים במרץ. מדד יבוא תשומות לייצור ירד קלות באפריל בשיעור של 0.1 אחוזים, בהמשך לירידה בו של 0.8 אחוזים במרץ. מדד יצוא הסחורות ירד באפריל בשיעור של 2.6 אחוזים, לאחר עליה של 2.1 אחוזים במרץ. מדד יבוא מוצרי צריכה ירד באפריל בשיעור זעיר של 0.1 אחוזים, לאחר עליה בו של 4.8 אחוזים במרץ.