מינוי מנכ"ל רשות השידור יאושר בממשלה

הוועדה המשותפת לוועדות הכלכלה וועדת החינוך והתרבות של הכנסת המשיכה בהכנת חוק רשות השידור החדש לקריאה שניה ושלישית.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"א באייר תשע"א

תובע תשובות. שקלאר
תובע תשובות. שקלאר
פלאש 90

הוועדה המשותפת לוועדות הכלכלה וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, המשיכה היום בדיונים להכנה לקריאה שנייה ושלישית של ההצעה לתיקון חוק רשות השידור, במסגרת קידום הרפורמה ברשות.

בפתח הישיבה דנה הוועדה בסעיף הנוגע להשתתפות חבר המועצה בשידורי הרשות. לפי הצעת הממשלה, חבר המועצה יהיה רשאי להשתתף בדיונים באופן חד פעמי.

חבר הכנסת אופיר אקוניס אמר  כי לדעתו מדובר באיסור מוגזם. הוא הביא כדוגמה את חברותו של קובי אוז במליאת רשות השידור, ואמר כי לא הגיוני לאסור עליו להופיע או לאסור על השמעת יצירותיו. ח"כ איתן כבל הוסיף כי אם המינויים נעשים בהליך ראוי אין מניעה שאנשים שהם גם מומחים בתחומם ומכהנים במועצה יופיעו בשידורי הרשות.

ח"כ ניצן הורביץ הצטרף לשניים והשלושה ביקשו לשנות את הסעיף כך שהופעת חבר מועצה תותר מעת לעת, והוועדה אישרה את ההצעה.

עוד אישרה הוועדה, כי הממשלה תהיה רשאית לפזר את המועצה אם היא לא תמלא את התפקידים והחובות שהוטלו עליה בחוק. כמו כן דנה הוועדה בסעיפים הנוגעים למינוי מנכ"ל הרשות. הממשלה הציעה כי המועצה תמנה את המנכ"ל, באישור השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור. ח"כ כבל אמר כי משמעות ההצעה היא השארת הפוליטיקה בתוך רשות השידור. ח"כ אייכלר אמר מנגד כי הרשות צריכה להתנהל תחת הביקורת הפרלמנטרית. ח"כ כבל הציע כי המועצה תמנה את המנכ"ל באישור הממשלה ולא באישור השר, והוועדה אישרה את ההצעה. עוד אושר כי המנכ"ל ימונה לתקופה של 4 שנים, עם אופציה להאריך את כהונתו ב-4 שנים נוספות.

כמו כן דנה הוועדה גם בסעיף המגדיר את תפקידי המנכ"ל, וכחלק מזה בשאלה האם המנכ"ל צריך להיות גם העורך הראשי. מנכ"ל הרשות מוטי שקלאר התייחס לכך ואמר כי המוצר של הרשות הוא תוכן והרשות אחראית על רדיו, טלוויזיה ומדיה חדשה, ולכן הניהול חייב להיות בגישה שמסנכרנת את כל התחומים. הוועדה אישרה את הצעת הממשלה, לפיה המנכ"ל הוא בין היתר גם העורך הראשי של השידורים.

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ אלכס מילר, הציע להוסיף לחוק סעיף נוסף, לפיו 8 מיליון שקל מתקציב הרשות יוקצה מידי שנה לשידורי רדיו ברוסית. ח"כ כבל אמר בתגובה כי הסעיף פותח פתח לעתירות לבג"ץ, בטענה לאפליה. יו"ר הרשות, אמיר גילת, אמר כי זה לא נכון להתערב בתקציב הרשות. הוועדה אישרה את הסעיף וח"כ הורביץ כינה את הוספתו כ"הכנסת מטען צד לחוק" וביקש למחוק אותו. ח"כ עינת וילף הצטרפה לבקשה למחוק את הסעיף.

יו"ר הוועדה שאמה-הכהן ביקש לשמור על האיזון והשוויון בין העולים מרוסיה לעולים מאתיופיה. היו"ר אמר כי הוא דורש להוסיף סעיף לפיו הרשות תקצה מידי שנה 1.6 מיליון שקל לשידורי רדיו באמהרית והוועדה אישרה את הצעתו. ח"כ ישראל אייכלר ביקש לקבוע כי 3 מיליון שקלים מהתקציב השנתי יופנו לשידורי מורשת ישראל, אולם הצעתו לא זכתה לרוב בוועדה. ח"כ וילף התייחסה לדברים ואמרה כי הרכב העלייה השתנה ורוב העולים מגיעים דווקא מצרפת וארה"ב. "זו דמגוגיה פוליטית", הוסיפה ח"כ וילף.

בתום הדיון הודיע היו"ר כי בכוונתו לסיים את הדיונים בחוק ואישורו לקריאה שנייה ושלישית בהקדם האפשרי