"היתה תחושה שהגענו לשיא והמשיח בא"

בראיון לקראת יום ירושלים, סיפר הרב ישראל אריאל, "זכינו לראות את התגשמות הפסוק 'ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו'".

ישי קרוב , כ"ו באייר תשע"א

הרב ישראל אריאל
הרב ישראל אריאל
פלאש 90

לקראת יום ירושלים, סיפר לערוץ 7, הרב ישראל אריאל, ממשחררי העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, על ימי המלחמה ועל הכמיהה לבניין בית המקדש.

"זו היתה זכות גדולה מאוד. בחסדי ה' זכיתי לראות בעיניי דברים שאלפיים שנה התפללו להגיע לרגע זה. הציבו אותי לשמור על כיפת הסלע שכידוע, הוא מקום קודש הקדשים. מי שראה מה שאני ראיתי, חייב להודות לה'".

"זכינו לראות את התגשמות הפסוק 'ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו' - ראיתי בעייני איך אלפי חיילים מהלגיון הירדני נסים מפני חייל אחד או שניים יהודים. הפסוקים אינם מליצה אלא אמת לאמיתה".

הרב אריאל סיפר כי ההתרגשות בעם ישראל היתה כה רבה עד שהיו בטוחים כי הגיע מלך המשיח, "שמעתי אז שני חיילים שאינם שומרי תורה ומצוות, אומרים אחד לשני: 'שמעת, הגיעו 2 זקנים מירושלים', לא האמנתי למשמע אוזני, איך הגיעו לפה שני זקנים? אמרתי לעצמי שמכיון שהם אינם שומרי תורה ומצוות, הם לא יודעים במי המדובר. הייתי בטוח שמי שהגיע זה ודאי אליהו הנביא ומלך המשיח. היתה תחושה שהגענו לשיא ומה שמתרחש פה זה ימות המשיח".

"כשהגענו לעיר ראינו את ההפגזות ואת העיר הנצורה וזכינו שמתוך ההפגזות עם ישראל הגיע לירושלים המזרחית. לא תוך ששה ימים אלא תוך יומיים מקום המקדש היה בידינו, והלגיון הירדני וצבא מצרים הושמדו לחלוטין".

"בע"ה שנזכה כולנו להתעשת ולחזור לחבלי ארץ ישראל שנמסרו, להתחיל לדבר על ארץ ישראל הגדולה והרחבה. אצלנו אין קווי 67, אצלנו יש תורה, אנחנו עם שנולד לפני 4,000 שנה ולא לפני 44 שנה. ונחזור לבית המקדש ונשוב עם הביכורים ועליה לרגל בחג שבועות ונזכה לראות כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם", סיים הרב אריאל את דבריו.