מחקר: תספורת לפרות משפרות תנובת חלב

מחקר ישראלי חדש מגלה שכדי להתמודד עם החום הפוגע בתנובת חלב מומלץ לספר את הפרות. המחקר נבחן גם ברחבי העולם.

, י"ז בסיון תשע"א

בסיס הניסוי ברפת דרום.
בסיס הניסוי ברפת דרום.
רפת דרום

עומס החום הרב בשנת 2010 והקיץ שהיה קשה במיוחד שברו שיאים. זו הייתה השנה החמה ביותר מאז החלו המדידות המסודרות, על פי השירות המטרולוגי הטמפ' השנתית הממוצעת ב-2010 הייתה גבוהה מהממוצע הרב שנתי (1981-2000) ב-2 עד 2.5 מעלות.

מסתבר שהחום הרב השפיע לרעה גם על תפוקת החלב ברחבי העולם. נזקי החום מתבטאים בירידה בייצור החלב ורכיביו, בצריכת מזון מועטת ואף בירידה בכושר ההתעברות של הפרות.

כדי להתמודד עם מצוקת הפרות פותחו טכנולוגיות שונות להקלה בעומס החום. ברובן מבוססות השיטות על עקרון של הרטבה ואוורור המאפשרות תנובות חלב גבוהות בטמפרטורות גבוהות בקיץ. השיטות מיושמות בהצלחה בארץ ובעולם על ידי הרפתנים, אך יחד עם זאת נבחנות גישות חדשות להקלה בחום עבור הבקר.

במהלך קיץ 2010 , נערך ברפת "דרום" בקיבוץ גת ניסוי ע"י עודד ארקין מנהל הרפת וד"ר גבי עדין במטרה לבחון את השפעת תספורת הבקר על מדדי הייצור.

תחת סככה אחת נבחנו 30 פרות שסופרו פעמיים במהלך הניסוי בהפרש של 45 ימים באזור הבטן, ו-39 פרות נוספות ששימשו כביקורת. במהלך הניסוי נבדקו תנובת החלב היומית של כל פרה, שיעור השומן והחלבון בחלב ומדדים נוספים, שהובילו לממצאים חד משמעיים – הפרות המסופרות הניבו יותר חלב, בהפרש מובהק של 2.7 ק"ג בממוצע ולאורך 4 חודשים.

במהלך חודש יולי הניבה פרה מסופרת 36 ק"ג חלב בממוצע, לעומת פרת ביקורת שהניבה כ-33.3 ק"ג חלב. בחודש אוגוסט הפער נשמר, פרה מסופרת הניבה 32 ק"ג חלב, ופרת ביקורת הניבה כ-29.3 ק"ג חלב. השפעות התספורת המשיכו להביא תוצאות חיוביות גם בחודשים עוקבים.

הניסוי נערך בעקבות מחקרים דומים ברחבי העולם שהוכיחו כי קיים קשר בין אופי השיער לאיכות החיים של הפרה. אוניברסיטת סאו פאולו בברזיל, בחנה קשר בין מאפייני שיער בבקר לביצועי הפוריות שלהן, ומסתבר שגם בתחום זה התוצאות ברורות ולטובת הפרות המסופרות.

בבדיקה אחרת שנעשתה על ידי חוקרים באוניברסיטת ברוקסוויל בפלורידה נמצא גן האחראי על שיער קצרצר וחלק שלטענת החוקרים מסייע לבקר להתמודד עם עומס החום, לכן הציעו החוקרים להטמיע גן זה בפרות מגזע הולשטיין – גזע הבקר לחלב החיות במדינות חמות, כדי להקל עליהן בעומס החום בקיץ.

ממצאי המחקרים ברחבי העולים מובילים לדיון ומחקרים נוספים, שיבחנו האם נתונים גנטיים, עובי הפרווה וצבע הפרווה משפיעים על  איכות החיים שלהן, ייצור החלב והפוריות.

המחקר המלא יוצג לראשונה בכנס למדעי הבקר שייערך החל ממחר (ב') בירושלים בשיתוף משרד החקלאות, התאחדות מגדלי הבקר ומועצת החלב.