אורלב: לעצור את ההפקרות ברשת

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה כי יקדם לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ זבולון אורלב, המבקשת לאפשר חשיפת פרטי מעוול באינטרנט.

ניר הר זהב , כ"ו בסיון תשע"א

מקווה לשינוי. אורלב
מקווה לשינוי. אורלב
פלאש 90

בתום דיון שעסק בין השאר בשאלה של הזכות לאנונימיות באינטרנט מול הצורך להגן על הפרט והציבור מפני ניצול האנונימיות לפגיעה, הודיע יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ מאיר שטרית,  כי יקדם לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ זבולון אורלב, המבקשת לאפשר חשיפת פרטי מעוול באינטרנט.

בדיון נדונה גם הצעה לסדר של ח"כ מסעוד גנאים (שהייתה במקור הצעת חוק) המבקשת להטיל אחריות על בעלי האתרים.

בפתח הדיון הודיע ח"כ אורלב כי ידוע לו שגם הממשלה מקדמת הצעת חוק רחבה יותר, ואולם מכיוון שהצעת החוק מתעכבת, הסכים משרד המשפטים כי ח"כ אורלב יקדם את הצעת החוק הפרטית שלו, תוך כדי שהוא מתחייב לשלבה עם הצעת החוק הממשלתית לכשתובא לדיון.

ח"כ אורלב הדגיש כי אין הוא מבקש לפגוע בחופש הביטוי כי אם לעצור את ההפקרות ברשת ועבירות בוטות כגון לשון הרע. ח"כ מאיר שטרית העיר כי הצעת החוק מעניינת גורמים רבים וכי היא מציגה שאלה של איזונים בין הזכות לאנונימיות ברשת לבין זכות הפרט והציבור שלא להיפגע משימוש לרעה בזכות האנונימיות. נציגת משרד המשפטים, עוה"ד הדס אגמון, ציינה כי המשרד מצוי בשלביו האחרונים של הכנת תזכיר הצעת חוק הכוללת גם פגיעה בקניין רוחני.

עו"ד יהונתן קלינגר, נציג עמותת אשנ"ב, אמר כי ייתכן שמנגנון ראוי לחשיפת המעוול יהיה קיומו של משיב קבוע (דוגמת המועצה הישראלית להגנת הפרטיות) והוא שיחליט האם לחשוף את פרטי המעוול. עמדה מעניינת, תומכת בחוק, הציג הרב אוריאל גנזל מפרויקט "צהר לחקיקה". הוא ציין כי לשון הרע באינטרנט שקול לאיסור עליו נאמר "ארור מה רעהו בסתר" וחובת הציבור להגן על הנפגע מלשון הרע שהיא שקולה למצוות "לא תעמוד על דם רעך". לפיכך, סיכם, ראוי לתמוך בהצעת חוק החושפת מעוול באינטרנט. 

בתום הדיון, אמר ח"כ מאיר שטרית, יו"ר הועדה, כי לא נשמעה התנגדות גורפת לחוק. מכיוון שכך, בדיון הבא, תקודם הצעת החוק לקריאה ראשונה.


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il