קשר החלב של הקיבוץ הדתי והבד"ץ

קשר מפתיע בין שומרי כשרות הבד"ץ לבין הקיבוץ הדתי. מסתבר שהבד"ץ סומך רק על מחלבות הקיבוץ הדתי.

שמעון כהן , כ"ח בסיון תשע"א

חליבה חולב חלב עזים עיזים גבעות עולם איתמר
חליבה חולב חלב עזים עיזים גבעות עולם איתמר
הלל מאיר

לאחר תקופה בה נחשפות בעיקר מחלוקות בין אוהבי ה', יהיה אולי מחמם את הלב לגלות שזה מספר שנים, מאחורי הקלעים נוצרים שיתופי פעולה בין הקצוות של שומרי המצוות והכל לשם שמים. במאמר שיתפרסם בשבת הקרובה בעלון השבת "שבתון", חושף הרב בני הולצמן שיתוף פעולה ייחודי בין הקיבוץ הדתי לבד"ץ העדה החרדית.

מסתבר שמזה שנים, הקיבוץ הדתי מספק לבד"ץ העדה החרדית את תוצרת החלב של הרפתות שבבעלותו, חלב הנקי מחשש לחילול שבת ומחשש לחלב עכו"ם. זאת משום שהקיבוץ הדתי שומר על קדושת השבת בכל מצב ומקפיד הן על הלכות שבת בכל הנוגע לחליבה, והן על חליבת ישראל.

אף שהרב מציין במאמר שנמצאו קולות לכאן ולכאן בעניין צריכת חלב שיש בו חשש לחילול שבת, הוא טוען כי ישנו ערך לצריכת חלב דווקא מרפתות שומרות שבת מלכתחילה, בכדי שלא לעודד חילול שבת. כדבריו: " יש כאן מקום גם לצד חברתי, מעין "חרם צרכנים" – קניה משומרי שבת תעודד יצרנים לשמור על קדושת השבת".

מה שאולי נראה ברור מאליו לרבו של קיבוץ, אינו בהכרח ברור לאדם דתי מן השורה. מסתבר שאין הכרח שחלב שנקנה בכשרות רגילה, יש עליו השגחה של יהודי כאשר חולב אותו גוי, ועל כן ישנו חשש כי חלק מהחלב שיש עליו כשרות רגילה נחשב על פי חלק מהפוסקים כחלב עכו"ם. 

הרב הולצמן מציין במאמרו בין השאר את ה"כתב סופר" פוסק חשוב ומגדולי הדור בתקופתו, מחבר שו"ת "כתב סופר" על ארבעת חלקי השולחן ערוך, שציין כי יש להימנע מרכישת מוצר שחוללה עבורו השבת, ומציין: "נראה לי ברור דמי שקונה מפונדק זה אחר השבת, גם מי שלא נתבשל עבורו, עושה איסור מסייע ידי עוברי עבירה לכל הפחות, ויש לחוש גם משום לאו דלפני עיוור". 

מתברר כי הקיבוץ הדתי, וכך גם כלל המשקים שומרי השבת, הם כמעט היחידים בארץ היכולים לספק חלב שאין בו חשש לחילול שבת ולחלב עכו"ם עליו ניתן ההכשר של בד"ץ העדה החרדית. בשיחה עם גורם בבד"ץ העדה החרדית התברר כי נכון להיום הביקוש לחלב של בד"ץ העדה החרדית – כלומר של הקיבוץ הדתי – גדול מההיצע, וכי המחסור בחלב זה מורגש ברשתות המזון.

יצוין כי גם רבה של תנובה, הרב זאב ויטמן, התייחס לסוגיה זו בקצרה בביטאון החקלאי "משק הבקר והחלב" כבר בשנת 2004. שם ציין כי "הבעיה העיקרית ברפתות כיום... היא שמירת השבת. תנאי יסודי מחייב לכל מתן כשרות בכל תעשיית המזון היא הימנעות היצרן מחילול שבת במפעל שמייצר מזון כשר. תנאי זה אינו מתקיים כיום בחלק גדול מהרפתות המייצרות החלב, ולדעתי, יש חשש גדול שמדובר בפצצת זמן מתקתקת". נראה שהעדה החרדית מתייחסת לחשש הזה ברצינות רבה, ומתוך כך נולד הקשר המפתיע בינה לבין הקיבוץ הדתי.