מדוע אובדים לנצח פריטים היסטוריים?

הועדה לביקורת המדינה תסייר במוזיאון המוביל של צה"ל, "בתי האוסף", בעקבות דו"ח מבקר המדינה על התנהלות משרד הביטחון וצה"ל בעניינו.

שלמה פיוטרקובסקי , א' בתמוז תשע"א

הועדה לביקורת המדינה תסייר היום (ראשון) ותקיים דיון על מצבו של המוזיאון המוביל של משרד הביטחון לשימור המורשת של צה"ל ותיעוד מלחמות ישראל. הסיור והדיון באים בעקבות דו"ח של מבקר המדינה על יחידת המוזיאונים בכלל ומוזיאון "בתי האוסף" בפרט.

מבקר המדינה כתב שני דו"חות על יחידת המוזיאונים, ובהם מתח ביקורת כי אי-קבלת החלטות והתחמקות מעיצוב מדיניות - גורמים להזנחתו של מוזיאון "בתי האוסף" - המשמר ומציג כלי נשק שעשו היסטוריה, אקדחים אישיים של רמטכ"לים ושרי ביטחון, פקודות מבצע נדירות, מדי צה"ל ראשונים ועוד.

לדברי מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, משרד הביטחון לא מנחה את יחידות צה"ל להעביר חומרים היסטוריים למוזיאון  - וכך אובדים לנצח לחברה הישראלית פריטים היסטוריים.

לדברי השופט לינדנשטראוס, "היעדר מקום לקליטת ציוד נוסף במתקני המוזיאון הקיימים גורם, בין השאר, גם לכך שהיחידה אינה פונה לצה"ל ואינה מנחה אותו בכל הנוגע לאיסוף חומר מוזיאוני, כנדרש. כתוצאה ממצב דברים זה, נפגעת באופן מהותי יכולתו של צה"ל לשמר באמצעות המוזיאון את הממצאים ההיסטוריים החיוניים. על הנהלת המשרד לנקוט בהקדם את הצעדים הדרושים כדי לוודא, שמוזיאון זה - שמטיבו ומטבעו ועל פי התייחסות צה"ל והמשרד אליו הוא המתאים ביותר מבין כל המוזיאונים של היחידה להציג באופן ממלכתי את תולדות צה"ל לתקופותיה - ימלא תפקיד זה, בדרך שתכבד את צה"ל ואת מורשתו".

מבקר המדינה גם מתח ביקורת על גביית דמי הכניסה מאזרחים במוזיאונים של משרד הביטחון – ללא שהדבר הוסדר מבחינה משפטית, ורואה בכך "ליקוי חמור".