נטורי קרתא ומוסלמים למען ראאד סלאח

אנשי נטורי קרתא מתארים כיצד חברו אנשיהם למחאת המוסלמים נגד מעצרו של "כבוד השייח' ראאד סלאח", כלשונם, בבריטניה.

שמעון כהן , ג' בתמוז תשע"א

הפגנה משותפת למען סלאח
הפגנה משותפת למען סלאח
מייל נטורי קרתא

אל מחאות המוסלמים נגד מעצרו בבריטניה של השייח' ראאד סלאח הצטרפו גם אנשי נטורי קרתא בלונדון.

במייל פנימי ששיגרו אנשי נטורי קרתא הם מתארים את הביקור, המעצר והמחאה המשותפת לאנשי 'חברת דרכי שלום לונדון' ולמוסלמים שבעיר. בראשית הדברים הם מספרים על דמותו ואישיותו של ראאד סלאח ומציינים כי "כבוד השייח' ראהד (האיות במקור. ש.כ.) סאלח הוא כידוע אחד ממנהיגי הפאלסטינען (הפלשתינים. ש.כ.) בארץ הקודש, ומעורר חמתם של הציונים תמיד באשר אינו מוכן להשלים עם כיבושם והשתלטותם הטמאה. במיוחד מזהיר כב' השייח' שלא יפגעו הציונים במקומות הקדושים למוסלמים וכו', והפגין הרבה בעניין הזה, ועל כן ישב כבר כמה פעמים בתפיסה (בכלא. ש.כ.) אצל הציונים, שלא מצא חן בעיניהם השייח' הסורר שאינו נכנע למרותם והשתלטותם..." 

את מעצרו הם מתארים כך: "עם הגיע כב' השייח' לנמל האוויר בלאנדאן (בלונדון. ש.כ.), נעצר ע"י הפאליציי (המשטרה. ש.כ.), וזאת "הודות" ללחץ הציונים הגדול על ממשלת ענגלאנד (אנגליה. ש.כ.) שיעצרו את השייח' שמהווה "סכנה" למדינתם הארורה, ואכן עד מהרה נעצר השייח' והושם בתפיסה, וההתגרות באומות וחילול השם שנגרם מהלחץ הציוני הזה מי ישורנו.

ובאשר למחאה שהחלה על ידי תומכיו המוסלמים של סלאח ונמשכה בעידודם של תומכי נטורי קרתא בלונדון הם כותבים: "הציבור המוסלמי בלאנדאן שזעם כמובן על הדבר, יצא בהפגנת מחאה נגד המעצר של השייח', ולא עברו על הדבר בשתיקה. עם היוודע דבר ההפגנה (ביום שני ב' תמוז תשע"א) ,יצאו גם יראי השם חברי "חברת דרכי שלום ד'לאנדאן" אל המקום והצטרפו אל המפגינים הערביים, מחאו נגד ההתגרות באומות ופרסמו קבל עם ועדה שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ומלחמות וכל מיני התגרות באומות ה' ירחם אסורים המה בכל מכל ע"פ דת ישראל. יראי השם התקבלו בכבוד גדול וידידות ע"י המפגינים המוסלמים, וכל זאת למורת רוחם של הציונים ושותפיהם שחרקו שן וזעמו על ה"בגידה" בהם ובמדינתם הטמאה והגוססת".

עוד הוסיפו אנשי נטורי קרתא במייל המדובר וציינו כי בינם לבין ראאד סלאח קיים קשר ארוך: "יש לציין שבעבר נפגשו כבר כמה פעמים יראי השם כאן בארץ הקודש עם כב' השייח' ראהד סאלח באופן אישי, וקיבלם בידידות ובכבוד גדול, והתבטא שוב ושוב שאין לו דבר נגד יהודים וכל מחאתו היא אך ורק נגד הציונים ומעלליהם".

את דבריהם הם חותמים בברכה: "ואל יקירי לאנדאן חברי "חברת דרכי שלום" יאמר: אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!".