אושר לקריאה ראשונה: הטלת סנקציות על סרבני גט

ועדת החוקה אישרה להעביר לקריאה ראשונה הצעת חוק על פיה תהיה חובת הטלת סנקציות למסרבים לתת גט על אף פסיקת בית הדין הרבני.

חזקי ברוך , ג' בתמוז תשע"א

הפגנת מסורבות גט
הפגנת מסורבות גט
פלאש 90

חדשות טובות למסורבות הגט, ועדת החוקה של הכנסת אישרה להעביר לקריאה ראשונה את הצ"ח של ח"כ עתניאל שנלר (קדימה), על פי ההצעה, תהיה חובת הטלת סנקציות למסרבים לתת גט על אף פסיקת בית הדין הרבני.

ח"כ שנלר אמר לאחר האישור "כשאתה מסתכל בעיניה הדומעות של מסורבת גט, אתה מבין את גודל המצווה בלאכוף, ע"י הטלת סנקציות, את הגט".

עו"ד בתיה כהנא דרור, מנכ"לית ארגון מבוי סתום למען מסורבות גט, אמרה "אנו מברכות על כך שהחוק שיזמנו עבר בוועדה פה אחד ומברכות את ח"כ שנלר על שהצליח להעביר את החוק. מבחינתנו זהו צעד קטן וראשון בדרך לפתרון בעיית סרבנות הגט, ובהמשך הדרך היינו רוצות לראות שגם בתי המשפט יפעילו את חוק הסנקציות ולא רק בתי הדין ושהסנקציות יהיו מיידיות כמו בחוקי התעבורה".

"לצערנו עד היום נעשה שימוש דל מאוד באפשרות להטלת סנקציות על סרבני גט וזאת למרות אלפי התיקים בהם ניתן היה להפעיל את הסנקציות, ואנו מקוות שהיום ראינו את תחילתו של השינוי", הוסיפו.

בארגון מבוי סתום מציינים כי מבקר המדינה ציין בעבר בדוח ברשות הדיינים קיים כלי יעיל כנגד סרבני גט, הוא חוק הסנקציות, אך הדיינים אינם עושים בו די שימוש.

מנתונים שפורסמו בדו שנתון סטטיסטי של מרכז רקמן 2009  עולה כי  ב- 2006  ב 3402 תיקים ניתנה  החלטה המאפשרת הטלת סנקציות, אך בפועל הוטלו סנקציות רק ב- 50 מקרים  (1.5% מהמקרים).

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "הימנעות בתי הדין הרבניים מלעשות שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם נובעת מהחשש שהסנקציות כנגד סרבן הגט עלולה לגרום ל"גט מעושה" ובכך למנוע את נתינת הגט.

עוד נכתב כי "מוצע לקבוע לוח זמנים קבוע לדיון בצו הגבלה מכוח החוק, דבר שיסייע לבתי הדין להפעיל את הכלי השימושי הזה בצורה אפקטיבית ויעילה יותר".

בנוסף מוצע להוסיף על הקבוע כיום בחוק כי דיון בצו ההגבלה ייעשה בתום שלושים ימים מיום מתן פסק הדין למתן גט ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין. כמו כן מוצע לקבוע כי גם דיון בערעור לא יגרום לעיכוב רב מדי בביצוע צו ההגבלה שכן בית הדין הרבני הגדול יידרש לדון בערעור בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.