מי יערוב לכספי רוכשי הדירות?

תיקון לחוק המקרקעין אשר נועד להבטיח תשלום מס שבח ורישום דירה על שם הרוכשים, עלול להביא בעלויות המימון של הקבלנים וליקור הדירות.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ב בתמוז תשע"א

דירה
דירה
צילום: פלאש 90

תיקון לחוק המקרקעין אשר נועד להבטיח תשלום מס שבח ורישום דירה על שם הרוכשים, עלול להביא בעלויות המימון של הקבלנים וליקור הדירות.

התיקון לחוק נועד להסדיר סוגיה כאובה המוכרת לרוכשים רבים והיא הדרך הארוכה לרישום הדירה בטאבו. כיום נאלץ רוכש דירה המבקש לרשום דירה על שמו להציג ראיות לכך שהמוכר שילם את כל חובות מס השבח. במקרים רבים גילו רוכשים כי המוכרים, במקרים רבים קבלנים, אדישים לעניין.

על פי התיקון לחוק יפקידו רוכשי דירה 7.5%-15% ממחיר הרכישה ברשות המיסים כערבון לתשלום מס השבח על ידי הקבלן או מוכר אחר (במקרה של רכישה מקבלן 7.5%) עם ביצוע הרכישה, וכך יתאפשר להם הרישום באופן אוטומטי.

אלא שאז התעוררה בעיה חדשה. כידוע לכל מי שרכש דירה מקבלן תשלומים של קונים לקבלן שמוכר דירה לא מוגמרת מתבצעים למה שמכונה "חשבון ליווי". יחודו של החשבון הזה הוא שהבנק בו מתנהל החשבון מעניק לרוכשים ערבויות לכסף כאשר הבטוחה בגינה ניתנות הערבויות היא הכסף המופקד בחשבון. אלא שהפקדה של הכסף בחשבונות רשות המיסים מעלה את השאלה מי יערוב לכסף שהופקד שם.

מאז פרשת חפציבה מייחסת המדינה משקל רב לשאלה מי יערוב לכספים, ועל כן באוצר היו מוכנים בצעד נדיר לאפשר מצב בו המדינה תערוב לכספים שלמעשה יופקדו בידיה, אולם במשרד המשפטים מתנגדים.

במשרד המשפטים טוענים כי מי שצריך לערוב לכספים הם הקבלנים, אשר הכספים מופקדים כערבון לפרעון חובותיהם, אלא שבמצב כזה יאלצו הקבלנים להעמיד ערבויות "מהבית" לכסף, דבר שיגדיל באורח ניכר את עלויות המימון של הפרוייקטים.

גורמים בשוק הנדל"ן מעריכים כי סכומי הכסף הנוספים שהקבלנים יצטרכו לגייס יגרמו להם להעלות את מחירי הדירות. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "משרד המשפטים בוחן את ההשלכות לתיקון 70 לחוק מיסוי המקרקעין עם כל הגורמים הרלבנטיים. טרם התקבלה החלטה לכאן או לכאן".