משלמים מחיר נפשי על קיום מצוות?

כנס מיוחד ידון בשאלת הקשר בין פסיכולוגיה לדת ובמחיר הנפשי שאותו משלמים מאמינים ושומרי מצוות על אורח חייהם.

שמעון כהן , י"ח בתמוז תשע"א

הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלו

ביום ראשון הקרוב יתקיים במכון שילה, מכון פסיכולוגי קליני בציבור הדתי, כנס מיוחד שידון ויעלה סוגיות בנושאי הקשר בין פסיכולוגיה לדת. כמו כן יעלה לדיון נושא "נפיץ" אודות המחיר הנפשי בשמירה על ההלכה.

במכון שילה מסבירים את המניע לקיומו של הכנס ואומרים: "כיהודים מאמינים, התפיסה הטבעית שלנו היא, ששמירת ההלכה והמצוות משפיעה השפעה חיובית בלבד על הנפש. ההנחה הזו נולדת מן הקישור הפשוט שאנו עושים בין המצוות למקורן האלוקי, שהוא הטוב המוחלט ומתוך כך פשוט לנו שכל התייחסות למצוות האלוקיות תוליד בנו ובחיינו רק טוב. אולם על בסיס התפיסה הזו ומתוך נאמנות מוחלטת לעולם המצוות חייבים להגיד שישנם כאלה שההקפדה על תורה ומצוות מולידה בנפשם תופעות פסיכולוגיות לא פשוטות ולעיתים אפילו ניתן לזהות הפרעות קליניות חמורות הנולדות מתוך הקשר הזה. אל המגוון הרחב של הבעיות שנולדות במפגש בין הפסיכולוגיה של הפרט לבין עולם המצוות נחשפו בשנים האחרונות רבני הציבור הדתי בעיקר בזכות האינטרנט, שמאפשר הצפה של בעיות מבלי החשש לחשיפה אישית. ההצפה הזו גילתה תמונה חדשה וסבוכה של עומק המורכבות הנפשית בשמירה על ההלכה”.

באירוע ישתתפו רבנים ואנשי רוח בהם גם הרב יובל שרלו המתייחס לסוגיה ופניה הרבות בעיקר בקשר בין עבודת הרב לעבודת הפסיכולוג. הוא מסביר את המקום שבו ההלכה גובה מחיר נפשי מהאדם בעיקר משום שבריאות הנפש היא לא מטרה בפני עצמה בתפיסה ההלכתית "לעולם ההלכה משימות רבות ומגוונות. שמירת הנפש היא אחת החשובות שבהן, אך היא לא הבלעדית. האדם חייב, לדוגמה, למסור את נפשו על קידוש השם, וזו אינה שמירת נפשו אלא עקידת נפשו על מזבח ד'; הרמב"ם כותב כי יש יוצאים מן הכלל שמצווה מסוימת אינה מתאימה להם, אך הם חייבים לקיימה כחלק מהאחריות הציבורית, ומהשמירה על הציבוריות היהודית. העולם מורכב מידי מכדי להציב נושא אחד בלבד שאליו מחויב עולם ההלכה"

אז מנין נולד המחיר הנפשי ? "המחיר הנפשי" אומר הרב שרלו, "נובע מהעובדה שהאדם מחויב כלפי מערכת מצוות שהיא לא מתייחסת באופן ספציפי אל כל אדם ואדם, אלא מגדירה הגדרות רוחניות כלליות אליהם מתחייב כל אדם באשר הוא "בד בבד עם התועלת הנפשית ששמירת ההלכה מעניקה – היא גובה גם מחיר. המחיר נובע מכך שישנם תחומים נוספים אליהם האדם מחויב, ולא רק כלפי עצמו; המחיר נובע לעתים מדימוי לא נכון של הא-לוהים, ומפחד מתמיד של חשבונות שכר ועונש; המחיר נובע מהלחץ שמצוות מסוימות יוצרות, ואנו כולנו מכירים את הדקות שלפני הדלקת נרות ביום שישי".

מסתבר שרבנים ואישים רוחניים כדוגמת הרב שרלו, העוסקים ביומיום גם עם הבעיות העמוקות והמורכבות ביותר בציבור הדתי, נפגשים עם המחיר של שמירת ההלכה בכל רבדי הפסיקה הציבורית ובאין ספור שאלות הלכתיות גלויות ואנונימיות. "הרב פוגש את המחיר הנפשי במקומות רבים ומגוונים: בעצבנות גדולה שמא מצווה מסוימת לא קוימה כדין, בלחץ ופחד מפני העתיד לבוא, בחשש שמא מעשיו של האדם הם למעשה נדר, ואסור לו להפר אותו, ביחסי הורים וילדים, כאשר ההורים חשים כי קיום המצוות של הילדים חשוב להם יותר מהילדים עצמם, ובעוד אין ספור מקומות של החיים הדתיים".

לדבריו "להתייחסות הנפשית הסבוכה לעולם המצוות יש תולדה נוספת - מעבר להתמודדות עם ההלכה - וניתן לראות אותה במספר הולך וגדל של תופעות חברתיות שאין להם בהכרח קשר ישיר עם עולם ההלכה אבל הם נולדות מתוכו ומתייחסות אליו”.

"חלק מהתופעות החברתיות הן הדינאמיקה הנוצרת סביב קיום מצוות" אומר הרב, " בחלק מהחברה נוצרת דינאמיקה של העלאת סטנדרטים מתמדת, ההופכת את החיים בחברה (לגבי חלק ממרכיביה) לבלתי נסבלים; בחלק אחר נוצרת תרבות של התחמקות מנאמנות למצוות, בשל הרצון לחיות חיים רגועים ולא לחוצים. חלק אחר של התופעות החברתיות הוא תחושת נרדפות מתמדת מפני "משמרות צניעות", גם אם כאלה בכלל לא קיימות".

על פי תפיסתו של הרב שרלו השינוי הבסיסי ביותר שצריך להתקיים בציבור במטרה להביא להקלה בתופעות אלה נעוץ בהבנת ההבדל בין תפקידו של הרב לתפקיד הפסיכולוג. הרב הוא המחנך, מי שאמור להגדיר את ההגדרות החינוכיות ואילו הפסיכולוג הוא רופא הנפש, מי שאמור להביא הקלה למצוקות הנולדות שם "הרב אינו פסיכולוג." אומר הרב שרלו "הוא לעולם יהיה בשטח, ועל אף שעם השנים הוא רוכש ניסיון רב, טיפול פסיכולוגי וייעוץ אמיתי חייב להעניק איש מקצוע בלבד. מן העבר השני, לאנשים דתיים לא די בייעוץ נפשי. הם תובעים וזכאים גם לייעוץ אמוני, תיאולוגי ופילוסופי, כיוון שהם חפצים לברר גם את שאלות המשמעות ולא רק את שאלות הקיום. שיתוף פעולה", הוא מסכם וקובע כי "אי-כניסת האחד לתחום האחריות של השני, עשויה להביא לברכה מרובה."

יצוין כי הכנס יתקיים ביום ראשון הבא באולם וואהל שעל יד אוניברסיטת בר אילן.לתוכנית הכנס ולרישום ניתן להתקשר 03-5328114 או להיכנס לאתר המכון תחת "כנסים".