תנועות ההתיישבות: לדחות ההחלטה על משק החלב

ראשי תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי קוראים לראש הממשלה להימנע היום מקבלת החלטה הנוגעת למשק החלב.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ט בתמוז תשע"א

פרות ברפת
פרות ברפת
יוני קמפינסקי

בתום דיון חירום שקיימו הבוקר מזכ"לי תנועות ההתיישבות, קוראים זאב ולוולה שור, מאיר צור ונחמיה רפל, לראש הממשלה, לבדוק אתנו את השינויים הנדרשים במשק החלב, תוך הידברות והסכמות עם החקלאים.

"ייצור חלב הוא מטה לחמם, ומקור פרנסתם של אלפי משפחות בהתיישבות, לכל החלטה משמעות גדולה על יכולת התפרנסותם. קיים אתנו הידברות, ביחד נגיע להסכמות", אמרו ראשי תנועות ההתיישבות.

במסגרת הניסיון להוריד את מחיר החלב ומוצרי החלב, מבקשת ממשלת ישראל לפגוע בחוליה החלשה ביותר בשרשרת ייצור החלב – הרפתנים.

מחיר החלב מהרפת למחלבה הוא המחיר היחיד שנמצא בפיקוח מלא, בעוד מחיר מוצרי המחלבה ורשת השיווק לא נמצא בפיקוח ומכאן שיש ביכולתן להעלות אותו לרמות הגבוהות שהוא הגיע לאחרונה, ללא קשר למחיר החלב הגולמי שיוצא מהרפת.

"ממשלת ישראל בוחרת לקצץ במקום הכי קל: לא במחלבות, לא ברשתות השיווק אלא דווקא אצל הרפתנים שעובדים הכי קשה ומרוויחים ממילא הכי מעט. אנו קוראים לממשלת ישראל לא לפגוע ברפתנים שמפיקים את החלב בעבודה קשה ולהוזיל את מחיר החלב ומוצרי החלב לא על גבם של החלשים", קובעים השלושה.