אושרה תכנית פינוי-בינוי בקרית-יובל בירושלים

בשטח ממנו יפונו 66 יחידות דיור ייבנו 266 יחידות דיור חדשות לאורך רחובות הציונות ושטרן בקרית יובל. מעל החצרות תיבנה טיילת מרחפת

בני משה , כ"ב בתמוז תשע"א

קרית יובל. ירושלים.
קרית יובל. ירושלים.
פלאש 90

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, החליטה היום להפקיד בתנאים תכנית העוסקת בפינוי בינוי בשכונת קריית יובל בירושלים.

התכנית הנה תכנית פינוי-ובינוי ע"פ הכרזת משרד הבינוי והשיכון וביזמת עיריית ירושלים, והיא מציעה פינוי של 66 יחידות דיור ובניית 266 יחידות דיור חדשות לאורך רח' הציונות ורח' שטרן בקרית יובל. הבניינים המוצעים הנם בני 5-6 קומות מעל מפלס הרחוב ושומרים על קו הבינוי הקיים כיום באזור, הדירות המוצעות יהיו בתמהיל המאפשר דירות בגדלים של 77 מ"ר עד 120 מ"ר.

התכנית כוללת שטחים ירוקים בהיקף של 11 דונם – בחלקם גינות ציבוריות במפלס הרחוב ובתפקוד אינטנסיבי, ובחלקם רצועת פארק במדרונות המיוערים. תרומתה ייחודית של התכנית מתבטאת בהתוויית טיילת מרחפת לאורך החצרות האחוריות של רח' הציונות ורח' שטרן באופן היוצר המשך רציף לשביל ההליכה הקיים הנמצא בשימוש אינטנסיבי של תושבי המקום.

ממשרד הפנים נמסר כי התכנית נסמכת על מערך התנועה הקיים, תוך מתן פתרונות חניה בתחומי המגרשים והרחבה מינימלית של המדרכות (1 מ') וזאת כאילוץ נוכח נתוני השטח.

התכנון נעשה תוך קשר רציף עם המנהל הקהילתי המקומי, ולוותה בהליך שיתוף ציבור.

מתכננת המחוז הגב' דלית זילבר סיכמה והדגישה כי מינוף השכונות הותיקות של ירושלים נסמך ברובו על תכניות להתחדשות עירונית, ובכללן פינוי-בינוי, תוך דגש על איכות החיים והמרחב הציבורי. התכנית מציעה תכנון ראוי השומר על קנה מידה שכונתי-אנושי ומשתלב במרקם הקיים, תוך מתן אפשרות לכניסה של אוכלוסייה צעירה והחייאת השכונה. יצויין במיוחד המאמץ שנעשה לשמירת הסובב הטבעי ולשילובו כחלק מאיכויות החיים של התושבים.