מתן סמכויות שיטור לפקחים תקודם לחקיקה

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ אמנון כהן, החליטה היום לקדם במהירות מתן סמכויות שיטור לפקחים לקריאה שניה ושלישית.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג בתמוז תשע"א

פקחי הערייה
פקחי הערייה

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ אמנון כהן, החליטה היום לפצל את הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2010, ולהעביר למליאה לקריאה שנייה ושלישית רק את הסעיפים הנוגעים בהענקת סמכויות שיטור מורחבות לפקחים העירוניים אך לא למאבטחים שונים, כגון מאבטחי בתי ספר. בדיון השתתף גם השר לביטחון פנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ'.

בפתח הדיון הודיע ח"כ כהן, יו"ר הועדה, כי ביקש בכוונה לצמצם את הצעת החוק, על מנת למקד את הדיון בסיוע לפיילוט השיטור העירוני שמוביל המשרד לביטחון פנים ב- 13 רשויות מקומיות.

היועץ המשפטי למשרד לביטחון פנים, עו"ד יואל הדר, ציין כי אכן המשרד הקים אגף ייעודי שיעסוק בשיטור עירוני.

עו"ד מירי פרנקל-שור, יועצת משפטית לועדת הפנים, אמרה כי נושא השיטור העירוני מצוי בשיח הציבורי מזה כמה שנים. עו"ד פרנקל-שור אמרה כי בייעוץ המשפטי לוועדה סבורים כי הטיפול בתחום האלימות חייב להישאר בידי המשטרה.  היא הציעה עקרונות מפורטים להסדרת השיטור העירוני על פי תפיסה זו.

בהצעה זו מדובר בכל מקרה בפיילוט שנמשך שנתיים והוא חל אך ורק בערים בהן מתנהל הפיילוט. הפקחים יוכלו להפעיל את סמכויותיהם רק כשהם עם שוטרים ולא יוכלו לעכב אזרחים לתחנת המשטרה.

ח"כ ד"ר דב חנין אמר כי הוא מעריך מאד את עמדת הייעוץ המשפטי של הועדה, שכן מדובר בסוגיה עקרונית מאד שבג"ץ קבע לגביה כי מדינה אינה יכולה להפריט את גרעין פעילותה. מסיבה זו הציע להחזיר את הצעת החוק למליאת הכנסת.

ח"כ ניצן הורוביץ הצטרף לקריאתו של ח"כ חנין ואמר כי פקחי עירייה צריכים לעסוק באכיפה עירונית ולא במיגור האלימות. עו"ד נועה בן אריה, יועצת משפטית למרכז השלטון המקומי, אמרה כי עולות גם שאלות של הגנה על הפקחים, כי בעוד ששוטר שמוגשת נגדו תלונה, מתבררת התלונה במח"ש הרי שלגבי פקח עירוני שמוגשת נגדו תלונה, התלונה מתבררת במשטרה ככל האדם. ח"כ חמד עמאר אמר כי רשויות חלשות לא יעמדו בעלויות השיטור העירוני וכי יהיו מופלות לרעה בהשוואה לחזקות. הוא הוסיף ושאל מדוע לא להרחיב את סמכויות הפקח גם לנושאי עבירות תנועה.

השר לביטחון פנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ' אמר כי מצב האלימות ברשויות המקומיות קשה ביותר ולכן מתוכנן כוח משולב של משטרה ופקחים שייחשב ככוח משטרה לכל דבר. ראש העיר לא יוכל לומר לכוח מה לעשות. הוא הוסיף כי היה מעדיף שוטרים בתפקיד אבל אין מספיק שוטרים. עוד טען כי אין צורך במעטפת ארגונית מפורטת (כפי שהוצע על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה) וכי אין צורך להסדיר כל פרט של פעילות השיטור העירוני בחקיקה.      עוד אמר כי לא מדובר בהפרטת המשטרה אלא בסיוע לעבודתה. 

בתום הדיון, אמר ח"כ אמנון כהן, יו"ר הועדה, כי על מנת לקדם את פיילוט השיטור העירוני, הועדה תפצל את הצעת החוק כך שיוגדרו סמכויות הפקחים שצריכים להשתתף בפיילוט. ח"כ כהן ביקש לקבל נוסח מעודכן עד יום רביעי בשעה 11:00 על מנת לקדם את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית במליאה.