מאיר אינדור: חקרתי, המאהל מובל ע"י אנרכיסטים

מאיר אינדור הגיע למאהל והתערה עם השובתים במקום ע"מ לחקור האם אכן מדובר במחאה פוליטית.

יוני קמפינסקי, תל אביב , כ"ז בתמוז תשע"א

מאיר אינדור במאהל
מאיר אינדור במאהל
יוני קמפינסקי