אלפים באזכרת השבעה לבבא אלעזר

אלפי אנשים השתתפו אמש באזכרת השבעה לאדמו"ר רבי אלעזר אבו חצירא זצ"ל. בעצרת נכחו הרבנים הראשיים לישראל הרב שטיינמן והשר ישי.

אברהם מלמד , ד' באב תשע"א

הבבא אלעזר
הבבא אלעזר
צילום: בחדרי חרדים

אלפים השתתפו אמש בעצרת השבעה למקובל הרב אלעזר אבו חצירא זצ"ל בבאר שבע, שנרצח בביתו בעת קבלת קהל לעיצה וברכות.

בעצרת השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, הרב יונה מצגר והראשון לציון, הרב שלמה עמאר. הגאון הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן, האדמו"ר מצאנז, הרב יחיאל אבו חצירא, רבה של רמלה, הבבא ברוך מנתיבות, שר הפנים אלי ישי ועוד.

הרב מצגר דיבר על הניסים והנפלאות שהיו בבית הזה לרבים מישראל, על כך שהרב אלעזר אבו חצירא זצ"ל היה 'גדול הדור בשמירת העיניים', כמה תפילות התפלל למען עם ישראל ומי יודע איזו גזירה קשה ביטל בייסורי מותו. רבי אלעזר גדל בבית קדושים אצל אביו הבבא מאיר שעליו סיפרו שבבית הכנסת שלו 10 דקות אחרי קריאת שמע נשמע קולו ב'אחד'. בבית קדוש זה גדל רבי אלעזר. הרצח הזה הוא רצח עם, הסכין שדקרה את לבו דקרה את כל אלפי האנשים שהיו באים להתייעץ, מימות גדליה בן אחיקם לא היה כדבר הזה בישראל. רבי אלעזר תעלה לשמים ותתפלל למען משפחתך, על הרבנית והילדים, ועל כל עם ישראל, שיאמר די לצרותינו ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו.

הראשון לציון הרב שלמה עמאר דיבר על הזילות בשפיכות דמים שיש כיום בארץ, ישנם רציחות ועוברים לסדר היום כאילו לא אירע דבר, אדם שקושר עצמו לדת תורתנו הקדושה אילו היה הורג סתם גוי היינו מתביישים, אם היה הורג יהודי, דבר כזה מי היה חושב. זכיתי להיות כמה פעמים אצל אבי המנוח הבבא מאיר שהיה צדיק וקדוש ולשמוע איך הוא מתייחס לבנו רבי אלעזר במעלות גבוהות מאד. שפלנו עד עפר ואין לנו פה להשיב ומצח להרים ראש אחרי מקרה כזה, אויבינו חורשים רעות עלינו ונתפלל שיבוטלו מעלינו כל הגזירות הקשות.

הרב ברוך אבו חצירא 'הבבא ברוך' דודו של המנוח, דיבר על כך שהם מקבלים את הגזירה בהכנעה, כך גזר הבורא יתברך, שימות מיתה משונה, למען כלל עם ישראל. משפחת אבו חצירא מלומדת בכך, במסירות נפש על קידוש ה' ולמען כלל עם ישראל. הבבא ברוך הקריא ממגילת איכה, דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד" - דרכי באר שבע אבילות מבלי המאות ואלפים שבאו להתייעץ ולקבל ברכה, 'כהניה נאנחים' השמשים בקודש והעוזרים נאנחים, 'בתולותיה נוגות והיא מר לה".

הרב משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, זעק לקהל להתחזק בדרכי הקדושה של הצדיק, ללמוד מדרכיו ומעשיו, להרחיק כל טומאה מהבתים, ולא להיות מושפעים מהתרבות הזרה. להרבות בגמילות חסדים והכנסת אורחים.

האדמו"ר מצאנז, נשא דברי חיזוק ואמר שלפעמים כשיש גזירה נוראה בשמים, ויכולים להיות ייסורים קשים לעם ישראל או חלילה לפגוע בצדיק, הצדיק מוכן למסור את נפשו, וזהו רבי עקיבא שנהרג על קידוש השם.

בנו בכורו וממשיך דרכו, הרב פנחס אבו חצירא, אמר כי אבא נהרג כקרבן ציבור ובמקום שבו היה מוסר עצמו למען הציבור.

הרב דוד אבו חצירא, אחיו של הבבא אלעזר, קרא לציבור להתחזק ללכת בדרכיו הקדושים, להתחזק בשמירת עיניים ובכל דבר שבקדושה, וללמוד מדרכיו ומעלותיו המיוחדות. הרב דוד אבו חצירא סיפר לקהל כי במשך ימי השבעה, הגיע קרוב משפחה שסיפר שהזמין את רבי אלעזר לאירוע משפחתי כדי שיהיה קידוש ה', והשיב לו רבי אלעזר כי אצלו קידוש ה' הוא כמו רבי עקיבא, והוא מוכן למסור את נפשו.

את העצרת חתם הגאון הרב אהרן לייב שטיינמן מבני ברק, שקרא לחשבון נפש בין אדם לחברו, להיזהר מרכילות ולשון הרע ומכל פגיעה בזולת. בסוף העצרת התקיים מעמד קבלת עול מלכות שמים.