מחירי הדירות ירדו ב-2.2%

מחירי הדירות ירדו ב-2.2% ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרבעון הראשון, והמחיר הממוצע של דירה בישראל עמד על 1.1 מיליון שקל.

בן שאול , ט"ז באב תשע"א

מחירי הדירות ירדו ב-2.2% ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרבעון הראשון, והמחיר הממוצע של דירה בישראל עמד ברבעון השני על 1.1 מיליון שקל. כך עולה מנתונים שמפרסת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לפי נתוני הלמ"ס, המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקאות עמד ברבעון השני על 1.102.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.127.14 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. מנגד, מהנתונים עולה כי בחודש יוני מחירי הדירות עלו ב-0.7% בהשוואה לחודש מאי.

מהנתונים עולה כי מחירה הממוצע של דירה בתל אביב ירד ברבעון השני בכ-6% לכ-1.835 מיליון שקל, זאת לעומת 1.963 מיליון שקל ברבעון הראשון. מנגד, באזור המרכז עלה מחיר הדירות הממוצע בכ-1.7% לכ-1.213 מיליון שקל, בגוש דן עלה המחיר הממוצע בכ- 2.4% לכ-1.266 מיליון שקל, באזור הצפון עלה המחיר הממוצע בכ-12% לכ-725 אלף שקל, ובחיפה עלה המחיר בכ-10% לכ-801 אלף שקל.

באזור הדרום ירד מחיר הדירות הממוצע בכ-2.2% ל-776.7 אלף שקל ובאזור השרון נרשמה ירידת מחירים של כ-6.6% ל-1.343 מיליון שקל.