כמה נפט וגז יש ב"מים הכלכליים" של ישראל?

על השאלה הקשה הזו ינסה לענות הגוף אשר יזכה במכרז שמפרסם משרד התשתיות הלאומיות ליעוץ בתחומי הרגולציה על זכויות הנפט.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"א באב תשע"א

אתר קידוח "תמר"
אתר קידוח "תמר"
אתר BP

משרד התשתיות הלאומיות מפרסם היום (ראשון) מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בתחומי הרגולציה על זכויות הנפט.

שירותי הייעוץ יכללו ביצוע הערכה של כמויות הגז הטבעי והנפט במים הכלכלים של ישראל, סיוע בגיבוש המדיניות המתהווה בתחום חלוקת זכויות חיפוש הנפט והגז הטבעי, ובבחינת הליך הענקת הרישיונות והחזקות ופיקוח עליהם.

הייעוץ יכלול גם סטנדרטים לבדיקה ולדיווח על ממצאי בעלי הזיכיונות לחיפושי גז טבעי ונפט, וארגון המידע המתקבל בעבודות החיפושים.

מכרז זה מצטרף למכרז נוסף של יחידת  הנפט במשרד התשתיות הלאומיות שפורסם לפני כחודש לקבלת שירותי ייעוץ ופיקוח הנדסי בנושאי קדיחה והפקה. שירות אשר יכלול, בין השאר, בדיקת תוכניות קידוח ופיתוח שדות בים וביבשה, פיקוח על ביצוע קידוחים, עמידה בתקני בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה, פיקוח על משטר הפקה ועוד.

יש לציין כי בתקופה הקרובה עומדת יחידת הנפט, המונה כיום  5 אנשים, בפני הרחבה משמעותית וזאת לאור המהפך שחל במשק האנרגיה לאחר הגילוי והתחלת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ולתעשייה בישראל.

ההרחבה תכלול תוספת מומחים מקצועיים בתחומי: הגיאולוגיה והגיאופיסיקה, הנדסת קידוחים, הנדסת מאגרים, הנדסת בטיחות וסביבה ועוד, שיאפשרו את הגברת הפיקוח והאכיפה של אנשי יחידת הנפט על ביצוע עבודות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בישראל.