רווח של 82 מיליון ש"ח לאפריקה ישראל

אפריקה ישראל מדווחת היום על רווח נקי של 82 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2011.

תגיות: שוק ההון
אורנית עצר , כ"ט באב תשע"א

איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל
איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל
פלאש 90

אפריקה ישראל להשקעות מציגה היום (שני9 צמיחה בכל תחומי הפעילות של הקבוצה במחצית הראשונה לשנת 2011. הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם בכ- 82 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-  234 מיליון ₪.

עו דדווח כי החברה צפויה לרשום ברבעון השלישי רווח של כ-60 מיליון דולר לפני מס המהווה חלק הבעלים ברווח הצפוי אותו תרשום חברת הבת אפי פיתוח בגין, השלמת עסקת רכישת זכויות  עיריית מוסקבה (25%) בקניון AFIMall.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון השני לשנת 2011 הסתכם בכ-32  מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-242 מיליון ₪ (בנטרול רווח חד פעמי בגין השלמת הסדר החוב) ברבעון המקביל אשתקד

בנוסף דיווחו בחברה על זינוק  של 480% ברווח התפעולי של הקבוצה במחצית הראשונה של השנה ל- 487 מיליון ₪ לעומת 84 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-307 מיליון ₪ בהשוואה ל-12 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד.

כן דווח על גידול של 24% בהכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה ל- 3.1 מיליארד ₪ לעומת 2.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ₪ לעומת 1.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 37%.

ההון  המיוחס לבעלים של החברה ליום 30 ביוני 2011 חצה את רף 4 מיליארד ₪ (לעומת כמיליארד ₪ ליום 31 במרץ 2010 ערב הסדר החוב). ההון  כולל זכויות מיעוט הסתכם ליום 30 ביוני 2011  בכ- 8 מיליארד ₪.

בנוסף, יתרות הנזילות שברשות הקבוצה במאוחד, לרבות השקעות לזמן קצר ליום 30 ביוני 2011 מסתכמות  בכ- 1.6 מיליארד.

איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל אמר הבוקר כי "אפריקה ישראל מסכמת רבעון נוסף בו היא מציגה המשך צמיחה וגידול ברווחיות ובפעילויות של כל חברות הבנות בקבוצה ללא יוצא מן הכלל. במסגרת האסטרטגיה העסקית ממשיכה אפריקה ישראל להתמקד בהגדלת יתרת המזומנים של הקבוצה, תוך הגדלת ההכנסות המניבות שלה בעיקר, מהפעלת קניון AFIMall, שצפוי להיות הנכס המניב המוביל של אפריקה ישראל בשנים הבאות".

לדבריו, " הקבוצה מקדמת פיתוח ויזמות של נכסים מניבים נוספים המצויים בשלבי הקמה שונים, הצפויים להוות משקל רב ומרכזי בעתיד בהגדלת בסיס ההכנסות המניבות ותזרים המזומנים של הקבוצה. אפריקה ישראל ממשיכה להעמיק ולבסס את הסינרגיה בפעילות הקבוצה, המעניקה לה יתרון מובהק על פני מתחריה, תוך שהיא מחפשת אחר תחומי פעילות סינרגטיים נוספים כפי שבא לידי ביטוי באחרונה הכניסה לתחום פעילות עיבוד ברזל לבניין באמצעות חברת הבת אפריקה ישראל תעשיות".

עוד ציין כי "קבוצת אפריקה ישראל מתמודדת בימים אלה עם חוסר הוודאות המאפיין את השווקים בארץ ובעולם כאשר, לרשותה עומדים תזרים מזומנים חיובי, מבנה הון יציב ומצבת ההתחייבויות שטופלה כראוי בזמן כך, שתוכל לצלוח תקופה זו ולהמשיך בפעילות הייזום, בנייה והשבחה של נכסים המבוססים על מלאי קרקעות קיים רחב ואיכותי העומד לרשותה בארץ ובעולם בתחומי מגורים ונכסים מניבים".