פינוי המאהלים נדחה - הצדדים נשלחו להידברות

בית המשפט העליון הורה על הארכת הצו הארעי המונע את פינוי המאהלים בת"א בכוח, על מנת לאפשר לצדדים להידבר עד ליום ראשון.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג באלול תשע"א

המאהל ברוטשילד
המאהל ברוטשילד
פלאש90

בית המשפט העליון הורה על הארכת הצו הארעי המונע את פינוי המאהלים בת"א בכוח, על מנת לאפשר לצדדים להידבר עד ליום ראשון.

השופט עוזי פוגלמן ביקש מנציגי המחאה להידבר עם נציגי העירייה ולהגיע להסכמות על המשך דרכם של המאהלים, אך הבהיר כי במידה ולא תושג הסכמה עד ליום ראשון יתן פסק דין בעניין.

במקביל התיר בית המשפט לדפני ליף, אורן פסטרנק, עילאי גורדון ורואי בונדי להצטרף למערערים על פסק הדין של בית המשפט המחוזי אשר קבע כי העירייה רשאית לפנות את המאהלים.

ראש העיר רון חולדאי טוען, כי המאהלים הפכו מדרך לגיטימית למחאה למפגע סביבתי בלתי סביר. מנגד טוענים ראשי המחאה, ובראשן סתיו שפיר ודפני ליף, כי לחלק ניכר מתושבי המאהלים אין אלטרנטיבה ועל כן אין להתיר לעירייה לפנותם.