"נשקול לעתור נגד המלצות טרכטנברג"

התנועה הליברלית החדשה תוקפת את ההמלצות שפרסמה וועדת טרכטנברג, "הפרת ההתחייבות להורדת מיסים - חמורה".

תגיות: מחאת הדיור
נתנאל כ"ץ , כ"ז באלול תשע"א

טרכטנברג
טרכטנברג
פלאש 90

התנועה הליברלית החדשה פנתה במכתב דחוף לראש הממשלה ושר האוצר בו תקפה את ההמלצות שפרסמה וועדת טרכטנברג, על פי המכתב "העלאת שעורי המס עומדת בניגוד גמור להבטחותיו של ראש הממשלה לבוחריו ותוביל לפגיעה נוספת באיכות החיים בישראל".

ד"ר אבי נוב, עו"ד התנועה ציין במכתב כי: "נכון להיום, קיימת חקיקה לפיה שיעור מס החברות עומד על 24% בשנות המס 2011 ו-2012, והוא צפוי לרדת בהדרגה, בהתאם לרפורמה במס, עד לשיעור של 18% בשנת המס 2017. ההמלצות של ועדת טרכטנברג לבטל את הרפורמה ולהעלות את מס החברות, וההצהרה של ראש הממשלה נתניהו כי ייאמץ את ההמלצות מובילות להתנערות הממשלה מהבטחותיה והגדלת נטל המס בישראל".

התנועה הליברלית החדשה מציינת כי תשקול פנייה לערכאות משפטיות על מנת למנוע את הפגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פגיעה שעלולה להתקיים במידה ויאומצו המלצות הועדה.

בתנועה מציינים כי ההמלצה להעלאת מס של ועדת טרכטנברג תרשם כעוד נקודת ציון במסלול ההתדרדרות של מדדי החופש וכיבוד חרויות הפרט והרכוש בישראל. מדדים אלו מתדרדרים בשל חקיקה פופוליסטית הדורסת הסכמים שאושרו על ידי ממשלת ישראל בעבר וכניעה לקבוצות לחץ. ההמלצה להפר כעת את  ההתחייבות הממשלתית להורדת מס הכנסה ומס חברות היא חמורה ומשדרת את המסר כי "כל דאלים גבר", מסר שנראה כי נקלט היטב על ידי ועדי העובדים הכוחניים המתעללים באזרחי ישראל.  אימוץ הצעות להגדלת נטל המס על ידי הוספת מיסי חברות ומיסים על רווחי הון וכן מס הכנסה ליחידים יהווה הוכחה שממשלת ישראל אינה מכבדת לא את הזכות לבעלות על מה שנרכש כדין, וגם לא מכבדת את התחיבויותיה שלה. ישראלים וזרים המבקשים לבנות את עתידם הכלכלי בישראל יסיקו את המסקנות הנדרשות ממהלכים אלו - דבר שיעלה את עלויות הסיכון של הקמת עסקים בישראל ואת יוקר המחייה של כלל אזרחי ישראל.

"בניגוד לגישה של הוספת נטל מיסוי על אזרחים וחברות הפועלות בישראל והרחבת שירותי הממשלה הבלתי יעילים בעליל", ציינו בתנועה, "ראוי למדינת ישראל לפעול לשחרור חסמים ולפתוח את השוק הישראלי תוך החלת "איזור סחר חופשי" על כל מדינת ישראל תוך הפרטת שירותים ממשלתיים ופירוק המונופולים הדורסניים של חברת החשמל, מקורות, שדות התעופה, רכבת ישראל ומונופולים רבים אחרים הפוגעים באיכות החיים בישראל".