החברה להגנת הטבע נגד הקמת ישובים חדשים בנגב

ביום ראשון עולה לממשלה הצעת החלטה לקידום הקמת 10 יישובים חדשים במבואות ערד בצפון הנגב, במרחב ששטחו הכולל הוא 180 אלף דונם.

ידידיה בן אור , כ"ט בתשרי תשע"ב

מצויינות. באר שבע
מצויינות. באר שבע
פלאש 90

ביום ראשון עולה לממשלה הצעת החלטה לקידום הקמת 10 יישובים חדשים במבואות ערד בצפון הנגב, במרחב ששטחו הכולל הוא 180 אלף דונם. מלבד הקמת היישובים, תיבחן האפשרות להקים גם אזורי תעסוקה, אתרי תיירות, דרכים ומתקני תשתיות הנדסיים.

החברה להגנת הטבע פנתה היום, חמישי, לשרי הממשלה, בבקשה להתנגד להצעה להקים יישובים חדשים ולתמוך בתוכנית לעיבוי היישובים הקיימים. בפניית החברה להגנת הטבע לשרים נכתב: "מטרות חיזוק הנגב הינן מטרות חשובות וראויות ביותר, אולם להשקפתנו, החלטה להקים גוש התיישבות כפרי חדש ומאסיבי עלול לפגוע קשות בנגב ובתושביו".

בחברה טוענים, כי "אין ספק כי מבחינה חברתית וכלכלית החלטה זו פוגעת באופן ישיר ועקיף בערים וביישובים הקיימים, ובראשן הערים באר שבע, ערד ודימונה".

לדבריהם, "לפיתוח ישובים חדשים ישנה השפעה סביבתית רחבה, זאת בניגוד לעיבויים של יישובים קיימים אשר הרחבתן משפיעה במידה פחותה ביותר על הסביבה. קיימות חלופות אחרות ליישובים אלו, כעיבוי היישובים הקיימים באזור באמצעות פיתוח נכון ובר קיימא. עיבוי היישובים הקיימים בנגב זו משימה לאומית, ועל כן ראוי להקצות את מלוא תשומת הלב והמשאבים לקליטת משפחות חדשות ופיתוח מקורות פרנסה בתוך הערים והישובים הקיימים".

בתנועת רגבים מביעים תמיהה על עמדתה של החברה להגנת הטבע שרק לפני כחודשיים נאלמה דום נוכח העברתה של התכנית להסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב, תכנית שכזכור כוללת את הקמת של עשרות ישובים חדשים לאוכלוסיה הבדווית בנגב.
 
בעניין הבדווים לא נשמעה עמדת החברה להגנת הטבע בדבר הצורך לעבות את הישובים החדשים ואילו כעת, כשמדובר על הקמת ישובים יהודים חדשים כחלק מתכנית אסטרטגית לעיבוי ההתיישבות היהודית במרחב צפון הנגב, מביעה החברה את התנגבדוה למהלך.
 
תנועת רגבים תומכת בתכנית ומקווה שהממשלה תאשר אותה ביום ראשון ותתקן בכך, ולו במעט, את הנזק שנגרם מאישור התכנית להסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב.