המתנדבים שגורשו יוכלו לסייע במעבר לבית הקבע

מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי-לאומי החליט להעניק למתנדבים מגוש קטיף וצפון השומרון חופשה מיוחדת לצורך מעבר לבית הקבע.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ז בחשון תשע"ב

בונים בתי קבע בניצן
בונים בתי קבע בניצן
יח"צ

מהיום מתנדבי השירות האזרחי – לאומי מגוש קטיף וצפון השומרון יהיו זכאים לחופשה מיוחדת לצורך מעבר לבית הקבע שלהם. המהלך הושג לאחר החלטתו של מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי – לאומי, שר שלום ג'רבי להעניק למתנדבים מפוני גוש קטיף וצפון השומרון שמשפחתם עוברת לבית קבע, חופשה מיוחדת על מנת שיוכלו לסייע למשפחתם בעת תקופת המעבר.

החופשה המוענקת למתנדב/ת תהיה בת שלושה ימים, ותוגדר כ"חופשה מיוחדת", אשר אינה נכללת במסגרת ימי החופשה המוענקים לכל מתנדב/ת.

על פי הנוהל שסוכם יחד עם מנהלת 'תנופה',  מתנדב או מתנדבת המעוניינים לקבל חופשה על מנת לסייע למשפחתם במעבר לבית הקבע, יפנו למנהלת 'תנופה' בבקשה לקבל אישור על המעבר. לאחר בדיקת הבקשות ואישורם תעביר מנהלת 'תנופה' את הבקשות למנכ"ל מנהלת השירות האזרחי – לאומי אשר ינחה את הגופים המוכרים בהם פועלים המתנדבים להעניק להם את החופשה המיוחדת. 

מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי – לאומי, שר שלום ג'רבי: "אני רואה חשיבות רבה בסיוע למתנדבים מפוני גוש קטיף וצפון השומרון שבימים אלו בונים את ביתם מחדש. מדינת ישראל מחויבת להעניק לאוכלוסיה זו את כל התמיכה לה הם זקוקים ואני מקווה שצעד זה יקל במעט על הקשיים בהם הם נתקלים במהלך בניית ביתם מחדש".