שנת שיא ביבול הפירות הישראלי

שנת 2011 תסתיים בבשורות חקלאיות: ישראל תניב יבול שיא של 690 אלף טון פירות. הגאולה כבר ממש כאן...

שמעון כהן , ב' בכסלו תשע"ב

והארץ תתן פריה
והארץ תתן פריה
פלאש 90

בשורות מהזירה החקלאית. שנת 2011 עומדת להירשם כשנת שיא ביבול הפירות בישראל עם 690 אלף טון פרי, כך מסר מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, אילן אשל.

הענף נמצא במגמת גידול כמותי של כ-2% בשנה ורשם צמיחה של 10% במשך ארבע השנים האחרונות מאז שנת 2007. כך נמסר מהתאחדוקת החקלאים.

בשני ענפים היבול צפוי לעמו על מעל 100 אלף טון: הבננות (141 אלף טון) והתפוחים (105 אלף טון).  הענפים הבאים אחריהם מבחינת היקף היבול הם אפרסק ונקטרינה (75 אלף טון), ענבי מאכל (71 אלף טון) ואבוקדו (70 אלף טון).

מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות מסר שהעלייה בשטחי המטעים וביבולי הפירות מציבה בפנינו אתגר משמעותי באספקת המשאבים הדרושים לענף ובשיווק התוצרת. יש ענפים כגון ענף הרימון שצמחו בקצב מהיר מדי וצפויים בהם עודפים בעיקר בשוק המקומי עד לאיזון בין ההיצע לביקוש.

לדברי אשל, קריסת אגרקסקו זעזעה את מערכת היצוא החקלאי שנהנתה בעבר מיציבות ויש לקוות שהיצואנים החדשים, לרבות אגרקסקו במתכונת החדשה, ידעו להתמודד היטב עם כמויות התוצרת הגדולות ולהעניק למגדלים תמורה גבוהה עבור הפירות.

מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות אמר שהמפתח להגדלת הביקוש לפירות בישראל הוא התמודדות עם פערי התיווך העצומים במגזר החקלאי בין המחיר שמשלם הצרכן לבין התמורה שמקבל החקלאי. צמצום הפערים שיבוא לידי ביטוי בהורדת המחיר לצרכן יעודד את הגדלת צריכת הפירות ותהיה בכך תרומה ברוכה הן לכלכלה והן לשיפור התזונה של אזרחי ישראל. במסגרת זו יש חשיבות גדולה להקמת השוק הסיטוני החדש על מנת שיהווה איזון מול הרשתות.

לדברי אשל, הגידול בענף הפירות לא זכה לגיבוי מצד הממשלה בתחומי העובדים הזרים והמים שבלעדיהם אין קיום לחקלאות. מספר העובדים הזרים הולך וקטן ולעיתים קרובות גם מכסת העובדים שהובטחה לא ניתנת. בתחום המים אנו סובלים מקיצוצים מתמשכים ומעלייה במחיר המים. אנו מקווים שכמות המשקעים בחורף הנוכחי תאפשר לרשות המים להקל עם החקלאים ולהחזיר להם את מכסת העבר.