ביטוח נסיעות לחו"ל - רק דרך סוכן ביטוח

הממונה על שוק הביטוח במשרד האוצר פרסם היום טיוטת הבהרה על פיה רק בעל רישיון של סוכן ביטוח, יהיה רשאי למכור ביטוח נסיעות לחו"ל.

עוזי ברוך , ג' בכסלו תשע"ב

מטוס בנמל תעופה בן גוריון. רעש באיזור
מטוס בנמל תעופה בן גוריון. רעש באיזור
צילום: פלאש 90
המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, פרסם היום טיוטת הבהרה בנוגע למכירת ביטוח נסיעות לחו"ל. הטיוטה מתייחסת בעיקר למעורבות קופות חולים וסוכנויות נסיעות במכירת ביטוחי נסיעות לחו"ל, באופן אשר עלול לגרום למבוטחים לחשוב בטעות כי הביטוח משקף את הבנת הקופה או הסוכן לגבי הביטוח המתאים ביותר למבוטח.

חששות אלה עולים, בין היתר, בשל 3 טעמים; ראשית, קופת חולים מספקת לחבריה שירותים רפואיים, ולכן נתפסת כמומחית לגבי הצרכים הרפואיים של חבריה, ובכלל זה בנוגע לכיסוי הביטוחי המתאים להם לנסיעות לחו"ל. שנית, מבוטח דרך קופת החולים אף עלול לחשוב בטעות כי מצבו הרפואי ערב הנסיעה ידוע למבטח, כיוון שהביטוח נעשה דרך קופת החולים שלו, המודעת למצבו הרפואי הנוכחי. שלישית, סוכנות נסיעות מספקת ללקוחותיה שירותים הקשורים לנסיעה לחו"ל, ולכן נתפסת כמומחית בכל הנוגע לצרכי נוסע במהלך שהותו בחו"ל, ובכלל זה כיסוי ביטוחי מתאים לשוהה בחו"ל.

המפקח הבהיר כי תשלום עמלות בגין תיווך בביטוח נסיעות לחו"ל יותר רק למי שיש בידו רישיון סוכן. כמו כן, מבטח שמעוניין לשווק תכנית "ביטוח נסיעות לחו"ל - פרט" באמצעות שטחי פרסום בגופים שונים כקופות חולים וסוכנויות נסיעות צריך לקבל מראש את אישור המפקח למודל ההפצה.

טיוטת ההבהרה כוללת דוגמאות לפעולות שהן בגדר תיווך לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל, כגון: המלצה או ייעוץ ביחס לתכנית ביטוח, קבלת טובות הנאה בגין תכנית של ביטוח נסיעות לחו"ל, מעורבות ביישוב תביעות או בגביית דמי ביטוח, או פעולות הקושרות את הגוף המעורב במכירת הביטוח לתכנית מסוימת או למבטח מסוים (כגון שימוש בלוגו של הגוף או בחתימה של עובדי הגוף).

ההבהרה מדגישה את החשיבות שמייחס המפקח לכך שנוסעים לחו"ל יבדקו בקפדנות את הביטוח המתאים לצרכיהם