לא ניתן לאשר הסכם שינוי ייעוד בריכות המלח

היועץ המשפטי לממשלה קובע כי שר האוצר לא יוכל לחתום על הסכם שינוי ייעודן של בריכות המלח ויש להשיב את הסוגיה לדיון מחודש.

שמעון כהן , ד' בכסלו תשע"ב

לשיון מחודש. ויינשטיין
לשיון מחודש. ויינשטיין
פלאש 90

שר האוצר מנוע מלחתום על ההסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לחברת תעשיות המלח, "לאור הפגמים החמורים בהליכים ולכן אין מנוס מלהחזיר את העניין כולו לדיון והחלטה מחודשים". כך הודיע היום עו"ד ענר הלמן, הממונה על הבג"צים בפרקליטות המדינה, לבג"צ, בשם היועץ המשפטי לממשלה.

את הדברים מסר עו"ד הלמן בתשובה לעתירת החברה להגנת הטבע והתנועה לאיכות השלטון נגד ההסכם שקבע כי הצדדים יפעלו לשינוי ייעוד השטח בעתלית ובאילת, מייעוד של בריכות מלח לייעוד של מגורים ותיירות.

כזכור, את העתירה נגד ההסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חברת תעשיות המלח הגישו החברה להגנת הטבע והתנועה לאיכות השלטון והקשת הדמוקרטית בשנת 2003. עו"ד חגית הלמר מהחברה להגנת הטבע אמרה בתגובה להודעת המדינה: "החברה להגנת הטבע מברכת את המדינה על קבלת ההחלטה הנכונה, סוף סוף, לאחר שנים רבות של היגררות מפגם לפגם, מדחי לדחי, בכל הקשור לעסקת בריכות המלח. הימנעות שר האוצר מלחתום על ההחלטה ולאשר את העסקה היא, ורק היא, יכולה להיות ההחלטה הנכונה ברמה הציבורית והמשפטית בנסיבות העניין הפתלתלות והקשות בהן החלה העסקה, נסיבות עליהן התריעה החברה להגנת הטבע כבר ב - 2003. כעת, לאור עמדת המדינה כי על העסקה כולה להיבחן מחדש, הן ברמת מינהל מקרעי ישראל והן ברמת מועצת מקרקעי ישראל, חובה על אלו להחזיר את המינהל התקין וההגינות הציבורית ללב שיקוליהם ולהכיר בחשיבותן הסביבתית של בריכות המלח בעתלית כנכס ציבורי ראשון במעלה".