תוקפם של 4 רישיונות לחיפושי גז טבעי לא יוארך

משרד התשתיות הלאומיות הודיע לארבע בעלי רישיונות לחיפושי גז טבעי כי לא יענה לבקשתם להארכת תוקף הרישיונות.

אורלי הררי , ח' בכסלו תשע"ב

אסדת קידוח. אילוסטרציה
אסדת קידוח. אילוסטרציה
פלאש 90

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, הודיע בשבוע שעבר לארבע בעלי רישיונות כי לא יענה לבקשתם להארכת תוקף הרישיונות עקב סיבות שונות.

קרן (338) ואביה (337) לא יוארכו עקב אי עמידה בתנאי תוכנית העבודה, אי השלמת הליך העברת הזכויות כנדרש ואי קבלת  הבהרות מהחברה  לאור הודעת הממונה על ההגבלים עסקיים על חשש לקיום הסדר כובל, עליה דיווחה החברה למשרד.  רישיון אביה יפוג ב- 31 בדצמבר 2011 ורישיון קרן יפוג ב-31 במרץ 2012.

אלון (E368) רות (D361) – לא הוארכו עקב אי העברת זכויות כנדרש ואי קבלת  הבהרות מהחברה לאור הודעת הממונה על ההגבלים עסקיים על חשש לקיום הסדר כובל, עליה דיווחה החברה למשרד.  תוקף הרישיון יפוג  ב-1 במרץ 2012.

כזכור, במסגרת מדיניות משרד התשתיות הלאומיות להגברת הפיקוח על זכויות חיפושי הגז הטבעי והנפט במימי ישראל, הוחלט במשרד לדרוש מהחברות לבצע קידוחי אקספלורציה בלוחות זמנים קצרים משהיה נהוג עד כה. בנוסף לכך, גם בזכויות אשר הוענקו מכח היתר מוקדם אחד ואשר בעבר ניתנה אפשרות שלא לפתחם בעת ובעונה אחת, יידרשו כעת המחזיקים לבצע קידוח תוך פרק זמן מוגדר, וללא קשר לשאר הזכויות שניתנו מכוחו של אותו היתר מוקדם.  

מטרת הוראה זו הינה לזרז את ביצוע קידוחי אקספלורציה בכל רישיון, ההוראה מבטלת את  הנוהג שהיה קיים  עד כה ובו ניתנה האפשרות לקדוח ברצף על ידי אסדה אחת את כל קבוצת זכויות והיא משקפת את מדיניות המשרד המתייחסת לכל זכות כעומדת בפני עצמה וללא קשר להיותה מוחזקת בידי אותם בעלי זכויות.