אושר סופית: יורחבו סמכויות רשות הפטנטים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את ההצעה לתיקון חוק הפטנטים, אשר מרחיבה את הסמכויות של רשות הפטנטים במשרד המשפטים.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' בכסלו תשע"ב

רשם ניצחון. נתניהו בכנסת
רשם ניצחון. נתניהו בכנסת
פלאש 90. ארכיון

ההצעה הממשלתית שאושרה סופית, קובעת תפקידים חדשים לרשות הפטנטים, כפי שאלו הוסכמו בין הממשלה לבין הלשכה הבינלאומית של ארגון הקניין הרוחני העולמי.

בספטמבר 2009, נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין ארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO) להפיכתה של ישראל לרשות בינלאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה על פי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים (אמנת ה-PCT).

הגדרתן של רשויות בינלאומיות לחיפוש ובדיקה מקדימה מצמצמת את הכפילות הקיימת כיום בעת בדיקת בקשות פטנט במדינות החברות באמנה. זאת על ידי הגדלת ההסתמכות של רשויות פטנטים במדינות שונות על דו"ח אחד – של רשות חיפוש בינלאומית – העומד בסטנדרטים העולמיים.

החוק בא לעגן ולאפשר את תוכן ההסכם בחוק הישראלי על ידי הגדרת תפקידיה החדשים של רשות הפטנטים והסמכתה לביצוען. לפי ההסכם והשינויים שאושרו בחוק, רשות הפטנטים תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה וחוק הפטנטים יעודכן ויותאם להסכם האמור.

לפי החוק יוחלף שמה של "לשכת הפטנטים" ל"רשות הפטנטים", יעודכנו הגדרות הנדרשות לצורך עדכון התפקידים, וייקבעו הסדרים לביצוע תפקידיה החדשים של הרשות. 42 ח"כים תמכו בהצעת החוק בקריאה השנייה  ולא היו מתנגדים. ח"כ אחד נמנע 39 ח"כים תמכו בהצעת החוק בקריאה השלישית ולא היו מתנגדים.