משפטנים בכירים: פתרון חוקי לישובים הצעירים

שניים מבירי המשפטנים בארץ עו"ד ד"ר יעקב ויינרוט ועו"ד ד"ר הראל ארנון, קובעים כי בחוק קיימים פתרונות שיאפשרו הכשרת הישובים.

שלמה פיוטרקובסקי , י' בכסלו תשע"ב

גבעת אסף
גבעת אסף
יח"צ

תפנית מעניינת בסוגיית המאחזים המאוימים בפינוי והריסה: בזמן שראש הממשלה נערך להקמת צוות משפטי לסוגיית המאחזים, מפרסמים היום (שלישי) שניים מבירי המשפטנים בארץ עו"ד ד"ר יעקב ויינרוט ועו"ד ד"ר הראל ארנון חוות דעת משפטית מלומדת הקובעת כי כבר היום קיימים, בחוק החל ביו"ש, פיתרונות חוקיים שימנעו את הריסת היישובים הצעירים (מאחזים).
 
חוות דעת זו קובעת באופן ברור, כי, ככל שהטענה שיש להרוס את המאחזים נובעת מן העובדה שהם נבנו על קרקע פרטית, הרי שמבחינת המשפט הפרטי החל ביהודה ושומרון אין כל צורך או חובה משפטיים להרוס את המאחזים שהוקמו, בתום לב, על קרקעות פרטיות. לכן, מבחינה זו, ראש הממשלה אינו חייב לאמץ את העמדה ופיה "מה שנבנה על קרקע פרטית – יוסר". 

חוות הדעת קובעת עוד כי על פי הדין החל היום באזורי יהודה ושומרון, בכל מקרה בו התבצעו בניה ו/או נטיעה במקרקעי הזולת בתום לב – קיים גם פתרון של פיצוי ולא רק של הריסה. בחלק מהמקרים, כאשר שווי המבנים עולה על שווי המקרקעין – זכות הבחירה בין תשלום פיצוי לבעל הקרקע או הריסת המבנים מסורה לבעל המבנים. בחלק אחר של המקרים, כאשר שווי המקרקעין עולה על שווי המבנים – זכות הבחירה  מסורה לבעל הקרקע. לכן אם ירצה, יוכל לתבוע את ההריסה. אם ירצה יוכל להכריח את בעלי המבנים לרכוש את הקרקע.

בכל מקרה ברור, כי גם במקרים אלה, כל עוד בעל המקרקעין עצמו לא בחר בהריסה, הרשויות לא יכולות לבוא בנעליו ולבחור באפשרות של הריסה. חשוב להוסיף, כי בהקשר זה, באיו"ש אין כל הבדל בין קרקע מוסדרת ובין קרקע שאינה מוסדרת.
 
מרכז מטה המאבק "מאשרים את היישובים", נחי אייל, אומר כי "הטענות של המתיישבים מקבלות היום תוקף משפטי. ראש הממשלה והשרים צריכים לעצור את מכונת ההרס, ולהעביר את חוות הדעת לצוות אותו התחייב ראש הממשלה להקים. אני בטוח שבחינה של חוות הדעת תחייב את הפרקליטות להודיע לבג"ץ כי יש פיתרון ואין שום צורך בהרס וחורבן".

ח"כ ציפי חוטובלי: "חוות הדעת רק מחזקת את מה שאנחנו טוענים מאז הונפה החרב המשפטית מעל המאחזים: בג"ץ ושלום עכשיו ציירו מטרה משפטית לא מחייבת ולא נכונה סביב רצונם להרוס את ההתיישבות. לא עוד בנימוקים מעוותים של צדק ויושר יעשו למשפחות עוול ויהרסו את בתיהם".