הועדה קבעה: גם בלוגר הוא עיתונאי

בתוך גל הידיעות על "סתימת פיות" סיימה הועדה לבחינת הקריטריונים למתן "תעודות עיתונאי" את עבודתה, והמליצה להרחיב ההכרה בעיתונאים.

יוני קמפינסקי , י"ז בכסלו תשע"ב

הועדה לתעודות עיתונאי
הועדה לתעודות עיתונאי
דוברות

הוועדה המייעצת לבחינת הקריטריונים למתן תעודות עיתונאי הגישה הבוקר את המלצותיה לשר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין; במסגרת ההמלצות: תעודת עיתונאי גם לבלוגרים.

הוועדה המליצה לאחד את סוגי התעודות השונים המונפקות על ידי לע”מ תחת כותרת זהה אחת – ‘תעודת לע”מ – GPO Card‘, אשר תשמש את כל העוסקים במקצועות התקשורת.

לאור המלצות הוועדה, הומלצה הרחבת תכולת ההגדרות המהותיות של אמצעי התקשורת ושל רשימת מקצועות התקשורת ובעלי התפקידים בשדה התקשורתי, בכדי להתאימן לשינויים ולהתפתחויות בענף. במרחב שיוצרות ההגדרות החדשות הן כוללות מקצועות תקשורתיים ואמצעי תקשורת שנעדרו מהן קודם לעדכון הכללים, דוגמת בלוגרים ופורטלים נישתיים.

ההגדרות החדשות שיצרה הוועדה יוצרות הקלה עבור היוצרים הדוקומנטריים, שמטבע עבודתם אינם פועלים תחת קורת גג מקצועית קבועה. כמו כן הסירה הוועדה מגבלות שונות שמנעו קבלת תעודות לע”מ, דוגמת היקפי תפוצה, דרישת ההבחנה בין מנכ”ל ועורך אמצעי תקשורת והדרישה שמבקש התעודה יועסק במשרה מלאה באמצעי התקשורת.

השר יולי אדלשטיין אמר במעמד הגשת ההמלצות כי "בימים של טענות כנגד סתימת פיות, צמצום חופש העיתונאי והתערבות, המלצות הוועדה הן בשורה של ממש בהרחבת מרחב הפלורליזם ובהקטנת מרחב שיקול הדעת של הדרג הפקידותי לגבי מתן תעודת עיתונאי"

אדלשטיין הוסיף כי "המלצות הוועדה מביאות לידי ביטוי את השינויים שלא ניתן להתכחש להם בהתפתחות הניו-מדיה ובשאלות מהי עיתונות ומיהו עיתונאי. אנחנו בעידן חדש שמוצא את ביטויו בהמלצות הוועדה".

יו"ר הועדה, השופטת בדימוס שרה פריש הדגישה כי: "העמדות וההתייחסויות שהובאו בפני הוועדה חיזקו אצלי ואצל חבריה את הצורך בשינוי הכללים, תוך הרחבת תכולת ההגדרות של אמצעי התקשורת לצורך הנפקת התעודות על פי הכללים. המלצות הוועדה גובשו כך שהקריטריונים למתן תעודות מטעם לשכת העיתונות הממשלתית יהיו מכלילים ומכילים עד כמה שניתן, תוך שמירה על התועלת המעשית ומניעת חלוקת יתר של תעודות לע"מ, מה שעלול להוביל לפגיעה בעבודה העיתונאית עצמה".