ישראל עוצרת ייצוא ביטחוני לטורקיה‏

מערכת הביטחון הורתה לתעשייה האווירית ולאלביט מערכות לבטל התקשרות עם חיל האוויר של טורקיה - לאספקה של מערכות מודיעין אווירי.

ניר הר זהב , כ"ו בכסלו תשע"ב

אלביט
אלביט
יחצ
אלביט מערכות בע"מ הודיעה היום כי ממשלת ישראל לא חידשה, משיקולים מדיניים, את רישיונות היצוא של אלביט מערכות להשלמת ביצוע פרויקט בהיקף כספי של כ-90 מליון דולר שנחתם לפני מספר שנים לאספקת מערכות לטורקיה.

על פי הערכות ההוראה של משרד הביטחון הינה בשל ההרעה המשמעותית ביחסים המדיניים.

החברה פנתה למשרד הביטחון בקשר לפיצוי בגין נזק העלול להיגרם לחברה עקב אי חידוש רישיונות היצוא ומנכ"ל משרד הביטחון החליט כי יש להיכנס לדיון מיידי עם החברה כדי לנסות להגיע להסדר מוסכם בנושא.

בשלב זה אין הערכה לגובה הנזקים שייגרמו כתוצאה מהביטול. "נזקים אלו עלולים להיות מהותיים לתוצאות הפיננסיות של החברה", אומרים בחברה.

ממשרד הביטחון נמסר כי "ככלל, משרד הביטחון אינו נוהג לפרט את כלל השיקולים והמידע העומדים בבסיס קבלת ההחלטות בקביעת מדיניות היצוא הביטחוני. משרד הביטחון מקיים הערכת מצב קבועה עם כל הגופים הרלוונטיים וההחלטות מתקבלות על בסיס מקצועי ובהתאם לשיקולים הביטחוניים והמדיניים".
הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il