סרטון חושף: הקרן החדשה מפעילה ארגונים דתיים

תנועת "רעננים" קוראת לכל הגופים במגזר להימנע מכל קשר עם הקרן החדשה לישראל שמנסה להתקרב לקהל הציוני-דתי.

יוני קמפינסקי , ל' בכסלו תשע"ב

יוני שדבון
יוני שדבון
יוני קמפינסקי

תנועת 'רעננים' צעירי הציונות הדתית, חושפת בסרטון את מנכ"ל הקרן החדשה לישראל מדברת על האסטרטגיה החדשה שלהם במאבקים ציבוריים: "נעשה שימוש בארגוני הציונות הדתית".
 
ב"רעננים" מזכירים כי הקרן תומכת, באמצעות העברה של מיליוני דולרים, בעמותות וארגונים אנטי-ציוניים ביניהם 'בצלם', 'עדללאה', 'יש דין ו' שוברים שתיקה'. "מדובר בארגונים שפוגעים מידי יום בלוחמי צה"ל ובמדינת ישראל" מבהירים בתנועה.
עכשיו, כפי שאפשר להבין מהסרטון המצורף, הקרן מנסה לעשות שימוש חתרני ב 'ציונות הדתית'.
 
בתנועת "רעננים" מבקשים מארגונים הנתמכים ע"י הקרן החדשה להפסיק לקבל את התמיכה. "הארגונים  'קולך', 'נאמני תורה ועבודה' מרכז יעקב הרצוג ותנועות נוספות - הפסיקו לקבל מימון מהקרן החדשה, עכשיו!!!", הם קוראים, "הציונות הדתית, אינה מגרש המשחקים של הקרן החדשה!!"