לראשונה: אג"ח מדינה ל-30 שנה

המדינה מנפיקה לראשונה איגרת שקלית ארוכת טווח לתקופה של 30 שנה. הנפקת האיגרת תתרום למדיניות הארכת החוב של המדינה.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בטבת תשע"ב

חצי עבודה? משרד האוצר
חצי עבודה? משרד האוצר
ערוץ 7

אגף החשב הכללי מנפיק לראשונה איגרת חוב שקלית ארוכת טווח לתקופה של 30 שנה. ההנפקה הינה חלק מתכנון אסטרטגי ארוך טווח של מדיניות יחידת ניהול החוב באגף החשב הכללי במשרד האוצר, אשר תאריך את העקום השקלי של מדינת ישראל העומד כיום על טווח מקסימלי של 15 שנה.

בצעד זה, מצטרפת יחידת ניהול החוב באגף החשב הכללי ליחידות מקבילות במדינות מפותחות בעולם, כגון: ארה"ב, גרמניה, צרפת, אנגליה, קנדה ועוד, ויש בה כדי להביע אמון וחוסן בשוק האג"ח המקומי. ההנפקה תוביל לגיוון מכשירי ההשקעה של שוק החיסכון ארוך הטווח אשר עד היום נהנה בטווח זה רק מאיגרות חוב צמודות למדד. יתר על כן, איגרת זו צפויה לסייע בין השאר בתמחור פרויקטים ארוכים במשק, הארכת החוב של הממשלה כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים ותתרום בתמחור אינפלציית ארוכת טווח במשק הישראלי.

הנפקת אגרת החוב השקלית תתבצע במסגרת ההנפקות השוטפות שמנהלת יחידת החוב בחשב הכללי מידי שבוע, ותצא לפועל כבר בהנפקה הקרובה, ביום שני 9.1.2012.

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, ציינה כי "זהו איתות לשווקים לגבי אמינות פיסקאלית ופיננסית של מדינת ישראל והתאמה לנעשה בשווקי העולם".

סגן בכיר לחשבת הכללית, ערן היימר, מדגיש כי "מכשיר זה יסייע בשכלול שוק ההון ושוק האג"ח בפרט, יהווה נקודת בנצ'מארק בשוק ואולי אף יעודד הנפקות קונצרניות לטווחים ארוכים".