העדה: הדוברים לא מייצגים אותנו

במכתב חריף שיצא היום מבהירים בהנהלת העדה החרדית, "מעולם לא היה לנו שום נושא תפקיד "דובר" או "קמב"ץ" וכדומה אשר כולם הבל".

אפרים מורנו , י' בטבת תשע"ב

קמב"ץ העדה
קמב"ץ העדה
פלאש 90
הנהלת העדת החרדית פרסמה היום מכתב חריף נגד שמואל חיים פפנהיים ויואליש קרויס, המוגדרים דוברי העדה.
 
"כבר פרסמנו כמה פעמים בשער בת רבים, שאין רשות לשום אדם לייצג את עמדת העדה החרדית בעיתונות ובפרסומים שונים בכל ענין שעולה על הפרק, והיות שמפעם לפעם באים ועולים דוברים כאילו הם דוברים מטעמינו או מטעם מרנן ורבנן רבותינו הגאב"ד והביד"צ שליט"א.

על כן אנו חוזרים ומודיעים שלא ר' ש"ח פפנהיים ולא ר' י' קרויס מייצגים את העדה החרדית ודוברים מטעמה, וכי מעולם לא היה לנו שום נושא תפקיד "דובר" או "קמב"ץ" וכדומה אשר כולם הבל. 

דעת תורה של רבותינו חברי הבד"צ מפרסמים את דעתם מתי שרואים צורך בכך, ואין שום פרסום אחר שבא מטעמינו בעיתונות הכללית החילונית או החילונית למחצה, לשליש ולרביע, ובפרט שכל אלו נותנים חרב ביד שונאי היהדות והעדה החרדית להכפיש את שמה, לפלג ולהפריד בין הדבקים. 

והשי"ת יעזרנו ע"ד כבוד שמו , לעמוד איתן נגד רוחות זרות המאיימות על שלמות כרם בית ישראל, עדי נזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו במהרה בימנו אמן".