תקנה חדשה: חלב מהדרין - ללא תוספת מחיר

תקנה חדשה שנכנסת לתוקף בימים אלו אוסרת לגבות תוספת מחיר על מוצרי חלב בפיקוח בהכשר דתי של בד"צ או מהדרין.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בטבת תשע"ב

חלב
חלב
פלאש 90

בשורה לצרכנים – מעתה אסור לגבות תוספת מחיר על מוצרי חלב בפיקוח בהכשר דתי של בד"צ או מהדרין. האיסור נכנס לתוקף עם כניסת תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר, אורית נוקד ויובל שטייניץ, בעקבות תלונות צרכנים על גביית תוספת עבור כשרות מהודרת גם על מוצרים שבפיקוח.

לאחרונה התקבלו פניות במשרדי החקלאות והתמ"ת שבמרכולים ובחנויות שונות נהוג לגבות תוספת של עשרות אגורות עבור מוצרי חלב שבפיקוח, הנושאים תו כשרות מהודרת או מיוחדת. המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר, פנה לרשתות השיווק ולמחלבות להפסיק את הנוהג הפסול.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, אמרה כי "בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה במשרד החקלאות, הסתבר  שמספר מוצרי יסוד הנמצאים בפיקוח ועליהם יש מחיר קבוע ואחיד, נמכרים, בניגוד לחוק, בחלק מהרשתות במחיר גבוה יותר, רק משום שמוטבעת עליהם כשרות מהודרת או מיוחדת".

המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר, ציין כי "המחירים הקבועים בצו הפיקוח על מחירים ושירותים חלים על כל סוגי המוצרים, בכל סוגי הכשרויות, וזאת למען הסר ספק ולהבהיר באופן ברור כי הוראות החוק הקובע מחירי מקסימום בפיקוח למספר מוצרי חלב אינם מתירים גביית מחיר מעבר גם כאשר המדובר בכשרות מהודרת. מוצרי חלב בכשרויות מהודרות או מיוחדות אינם מהווים חריג לחוק או נחשבים למוצר שאינו "רגיל". כיום כ- 50% משקיות החלב הינן בכשרות בד"צ".

עוד מוסיף צוק-בר, כי "אין הצדקה להעמיס על הצרכן עלויות נוספות בגין כשרויות במוצרי יסוד מפוקחים. קיימת בעיה לפקח על מחירי מוצרי החלב בגין טיעונים של משווקים אשר הפקיעו מחיר, בתואנה שהמוצר הינו תחת פיקוח של כשרות מהודרת. נושא שלא ניתן לבדוק אותו באופן מוחלט וברור. על כן הוחלט לקבוע מחיר אחיד עבור מוצרים מפוקחים, שהוא המחיר המפוקח כיום, ללא אבחנה בין כשרויות".

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים פיקוח מחירים על מספר מוצרי חלב וביצים בסיסיים, ובהם חלב 1% ו- 3% בשקיות ובקרטון, אשל 4.5%, גיל 3%, חמאה רגילה באריזת 100 גרם, שמנת חמוצה רגילה 15%, וגבינה קשה עמק חצי שמנה וגלבוע חצי שמנה בגוש (חריץ). נהלי וסדרי האכיפה בתחום הפיקוח על מוצרי המזון נקבעים על ידי משרד החקלאות, והאכיפה בשטח בפועל מתבצעת על ידי פקחי משרד התמ"ת בהתאם לחוק פיקוח על מחירים ושירותים.