העדה: עלילות שקר על העצורים

רבני העדה פרסמו קול קורא לציבור "חובה עלינו לשמור מכל משמר על גדרי הצניעות והקדושה, ולהקפיד ביתר שאת על הצניעות בקווי הנסיעות"

אפרים מורנו , ט"ו בטבת תשע"ב

פשקווילים חרדים
פשקווילים חרדים
פלאש 90

רבני העדה החרדית בירושלים פרסמו מודעה ברחבי העיר נגד "עלילות השקר של השלטון", כלשונם נגד חרדים. 

בקריאתם נכתב "עמך ה' ידכאו. בזמן האחרון הכבידו השלטונות את עולם על יראה ה' וחושבי שמו, ובתחבולות עושים מלחמה נגד גדרי הצניעות והקדושה, ואף בתוך המחנה החרדי פנימה מנסים מנסים לעקור את הכל בתואנות שונות ומשונות".

רבני העדה מוחים על המעצרים הנרחבים שבוצעו בשבועות האחרונים "זאת ועוד כל אשר פוצה פה ומצפצף בקל מחאה נגרר על ידם למרתפי בית בור הכלא, ובמשפטים בל ידעום ובעלילות שקר וגיבובי דברים טפלו עליהם שקר זדים להמשיך מעצרם ולהביאם למשפטים בל ידעום, ובשבועות האחרונות נעצרו כמה וכמה מיקרי ירושלים ת"ו ועי"ת בית שמש על לא עוול בכפם".

רבני העדה הוסיפו "אין זה כי אם עוד פרק בפרקי הגלות בין רשעי ישראל הקשות שבגלויות, אחר שלקחו שלטון וממשלה לעצמם, ומתוך קנאה עצומה לציבור יראי ה' המתרבים ועובדים את ה' באמת ובתמים וכמ"ש רשיה"ק בפרשתינו (שמות) ורוח הקודש אומרת כן, אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה".

קריאתם מסתיימת בקריאה להקפיד ביותר על שמירת גדרי הצניעות "ולעת כזאת שעת הגזירה חובה עלינו לשמור מכל משמר על גדרי הצניעות והקדושה, ולהקפיד ביתר שאת על הצניעות בקווי הנסיעות, ולבדוק בדק בתינו שלא יכנסו אליו רוחות זרות ומנוכרות אפילו אלו הנקראים ונראים כחרדים כי ברע הם, ומטים עקלקלותם לקרר את מסורת ישראל סבא". 

על הקראיה חתומים רבני העדה החרדית ובראשם אב בית הדין של העדה, הרב יצחק טוביה וייס.