אושר בטרומית: לתווי קנייה לא יהיה מועד תפוגה

ללא מתנגדים אישרה הכנסת בהצבעה טרומית את הצעת החוק של ח"כ מילר ולפיה לא תהיה תפוגה לתווי קנייה.

שמעון כהן , ט"ז בטבת תשע"ב

תפוגה תמוהה לתלושים
תפוגה תמוהה לתלושים
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הגנת הצרכן לפיה לתווי קנייה לא יהיה מועד תפוגה. עם זאת תמיכת הממשלה בהצעה הותנתה בכך שהחוק לא יחול רטרואקטיבית על תווים שהונפקו.

בדברי ההסבר להצעה אותה, הגיש חבר הכנסת אלכס מילר, נכתב כי "תו קניה הינו אמצעי תשלום, שווה כסף, המשמש את בעליו לתשלום ברשתות ובחנויות המצוינות על גביו. יתרונותיו של תו הקניה, הם היכולת לרכשו באחוז הנחה ידוע מראש ובתנאיי תשלום נוחים, כמו גם מתן אפשרות בחירה למימושו בהתאם לצורכי בעליו. אולם, לרוב מצוין בתווי קניה תאריך תפוגה, כך שאם מחזיק בתו קניה לא היה זריז דיו ולא מימש אותו במועד, התו הופך לחסר כל ערך וההשקעה בו ירדה לטמיון. מצב זה הוא בלתי סביר, שכן ככל שחולף זמן ארוך יותר מרגע רכישת התו ועד למימושו, טובת ההנאה שמפיק עוסק גדלה: הוצאות המימון הנחסכות לו הולכות וגדלות. לחילופין, אף אם אין לו הוצאות מימון, כספי הקונה מונחים בקופתו ומאפשרים לו לקבל תמורתם ריבית או להניב ממנו פירות באופן אחר".

"מוצע לבטל את הנוהג הבלתי מוצדק של ציון מועד תפוגה בתווי הקניה. מחד גיסא, הצעת החוק עושה צדק עם קונה התו ומצילה אותו מעושק ומאידך גיסא, היא איננה פוגעת באינטרסים הלגיטימיים של המוכר", נכתב בדברי ההסבר.

25 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה הראשונה.