המדינה לבג"ץ: טרם הוחלט להכשיר את רמת גלעד

הפרקליטות הודיעה לבג"ץ, כי עדיין לא ננקטו הליכים תכנוניים שיביאו להכשרתה של שכונת "רמת גלעד". מבנה חדש ב"מצפה יצהר" יהרס בקרוב.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בטבת תשע"ב

רמת גלעד
רמת גלעד
ועד הפעולה

פרקליטות המדינה הודיעה לבג"ץ, כי עדיין לא הוחלט באופן פורמלי לנקוט בהליכים תכנוניים, אשר יביאו להכשרתה של שכונת "רמת גלעד" לאחר הזזת המבנים במקום מהקרקע שנטען לגביה שהיא קרקע פלסטינית פרטית.

המדינה מציינת, כי למרות זאת צפוי מזכיר הממשלה לכנס בשבועות הקרובים ישיבה בהשתתפות שר הביטחון, בה תדון המדינה בהסדרת הבניה במאחזים בהם ניתן להסדיר בניה שכזו.

למרות זאת, המדינה מציינת בהודעת העדכון, כי היא איננה מתכוונת לנקוט בהליכים להריסת מבנים המצויים על אדמות מדינה.

מבנה חדש אחד אשר הוקם במאחז "מצפה יצהר" על "אדמות סקר" הראויות להפוך לאדמות מדינה אך לא הוכרזו ככאלה, אמור להיהרס על ידי המדינה עקב הגדרתו כ"בניה חדשה".